bip

Szkolenie – Język migowy w praktyce logopedycznej

Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
Staropolska Szkoła Wyższa

serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu:
Język migowy w praktyce logopedycznej

Prowadzący: mgr  Stenia Zakrzewska: ekspert języka migowego, lektor PJM, surdologopeda

PROGRAM
1.    Wprowadzenie:
•    problematyka głuchoty oraz specyfika funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością narządu słuchu
•    manualno-przestrzenne sposoby komunikowania się (gesty naturalne, pantomimika, języki migowe)
•    polski język migowy (PJM) versus system językowo-migowy (SJM )

2.    Polski alfabet palcowy i znaki liczb.
3.    Słownictwo migowe z zakresu codziennej komunikacji:  
•    nawiązywanie znajomości  
•     zwroty grzecznościowe  
•     rodzina i zajęcia domowe
•    codzienne czynności i przedmioty codziennego użytku (jedzenie, ubranie itp.)
•      zwierzęta
•      przedszkole, zabawki i zabawy
•     szkoła (przedmioty szkolne, oceny)
•     stany emocjonalne i samopoczucie
•     kalendarz, pogoda

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Czas trwania: 20 godzin (2 dni)
Termin:  cz. I – 10.05.2019 r. godz. 13.00-20.30
cz. II – 17.05.2019 r. godz. 13.00-20.30
Cena:      szkolenie jest bezpłatne
Miejsce:  Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenieniowego  
na poniższy adres mailowy
do dnia 30.04.2019 r.:
ptl.kielce@onet.pl
Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie Świętokrzyskiego Oddziału PTL

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                      Z poważaniem,
Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego