bip

TYDZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Z taką inicjatywą wystąpił kielecki oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wespół z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Depresja wg prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2030 r., będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Aktualnie, oficjalne statystyki podają, że w Polsce, leczy się 1.2 mln osób na depresję oraz, że nawet 80% z nich ma myśli samobójcze a 40% podejmuje próby samobójcze, w tym codziennie w Polsce, sześcioro nieletnich (dzieci i nastolatków).

„Tydzień z depresją” w woj. świętokrzyskim, został zainaugurowany wykładem „Pokonać depresję”, wygłoszonym przez psycholożkę i psychoterapeutkę z ponad 20-letnim stażem klinicznym, Panią Renatę Górzyńską, z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją tj. 23.02,  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Po wykładzie, tamże w pokoju 216, rozpoczął dyżur psycholog udzielający bezpłatnych konsultacji nt. depresji.  Konsultacje takie będą udzielane przez cały tydzień wg podanego harmonogramu.

W imieniu społeczności akademickiej Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, składam gorące podziękowania na ręce Pani Przewodniczącej Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bogusławie Supierz-Nowińskiej, za tę niezwykle cenną inicjatywę,

Dziekan Instytutu Psychologii,

dr Marek Graczyk

(członek PTP, od 1984 r.)