bip

Studencka Konferencja Naukowa „Statystyka na co dzień”

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień”, organizowanej przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w partnerstwie z Filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, pod patronatem Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Konferencja odbędzie się w terminie 31 maja 2022 r. w formie zdalnej. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Celem konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych. Konferencja jest adresowana do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich. Uczestnicy będą mogli prezentować swoje osiągnięcia w obszarze wykorzystania narzędzi statystycznych w różnych obszarach nauki. 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz: 

 https://forms.gle/PwxCzWk4Gi6mqrha9  Termin rejestracji został przedłużony do 15.05.2022 r.

Artykuły, przesłane na adres mailowy organizatorów (wiz.konferencjaiskn@pb.edu.pl) do dnia 15.05.2022 r., spełniające wymogi redakcyjne, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydane w czasopiśmie „Akademia Zarządzania” (20 pkt.)  

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdą Państwo na stronie: