bip

Studencka Konferencja Naukowa – 30 stycznia 2024, Limassol, Cypr

Zapraszamy do udziału w Studenckiej Konferencji Naukowej (Student Research Conference) – corocznej inicjatywie podkreślającej rolę badań naukowych w edukacji akademickiej.

Mamy zaszczyt ogłosić, że Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach oraz CTL Eurocollege są organizatorami tego prestiżowego wydarzenia, które odbędzie się 30 stycznia 2024 roku w CTL Eurocollege w Limassol, na Cyprze.

SRC ma na celu wypromowanie prac badawczych studentów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim oraz rozbudzenie zainteresowania nauką wśród studentów. To wyjątkowa okazja do prezentacji własnych projektów badawczych przed różnorodną publicznością oraz do zanurzenia się w atmosferę akademicką.

Kto może zgłosić artykuł?

Wszyscy studenci, którzy prowadzili badania w ramach swoich studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, mogą zgłaszać artykuły naukowe. 

Jak zgłosić artykuł?

Każdy student może zgłosić jeden artykuł. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego artykułu, prosimy o kontakt z dr. Marią Hadjielią, doktorem nauk humanistycznych, przed przesłaniem dodatkowych zgłoszeń: hadjieliadrm@ctleuro.ac.cy

Termin zgłoszeń

Abstrakt należy przesłać do 30 listopada 2023 roku.

Formy prezentacji:

  1. Krótka prezentacja: Przedstaw zwięzły przegląd swoich badań. Studenckie badania mogą być zaprezentowane w formie krótkiego wystąpienia trwającego od 10 do 15 minut. Po prezentacji przewidziana jest dyskusja, dając prelegentom maksymalnie 20 minut.
  2. Innowacyjne działania: Zaprezentuj badania z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, nowoczesnych technologii, turystyki, hotelarstwa lub informatyki. W przypadku prezentacji w formie wykładu obowiązują te same kryteria czasowe co dla krótkich prezentacji.

Co należy uwzględnić podczas składania artykułów?

Aby zgłosić artykuł, konieczne jest przesłanie krótkiego abstraktu (maksymalnie 2 500 znaków, wliczając spacje). Abstrakt powinien jasno określać pytania badawcze, uzasadnienie ich istotności, użyte metody badawcze, uzyskane (lub oczekiwane) wyniki oraz ewentualne kierunki dalszych badań.

Jak złożyć abstrakt?

Zgłoszenia należy przesłać za pomocą formularza online (link zostanie udostępniony w późniejszym terminie). Formularz umożliwia podanie informacji o zgłaszających się osobach oraz załadowanie abstraktu artykułu.

Możliwość publikacji

Po zakończeniu konferencji wybrane artykuły zostaną opublikowane.

Dołącz do nas, podziel się swoimi badaniami i doświadczeniem akademickim na Studenckiej Konferencji Naukowej! Koordynatorem SRC po stronie StANS jest Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych – dr Marta Telus (m.telus@stans.edu.pl).