bip

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach na jubileuszowym 25. Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

W ubiegłym tygodniu, na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, obradował 25. jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Tegoroczna edycja Kongresu była szczególna, gdyż została połączona z 45-leciem działalności naukowej prof. dr hab. Marii Pąchalskiej, założycielki i prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Kongres był także okazją do uczczenia 30-lecia PTNeur i 20-lecia Acta Neuropsychologica, oficjalnego czasopisma PTNeur (IF 0.7; 200 pkt MEiN).

Niezwykle bogaty program naukowy zawarty był w wykładach plenarnych i eksperckich oraz sesjach naukowych i warsztatach. Tematem przewodnim Kongresu był neuro, long i post COVID, jego objawy, diagnoza oraz leczenie. 

Naszą uczelnię reprezentowali: JM, Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS oraz Dziekan Instytutu Psychologii, dr Marek Graczyk, którzy znaleźli się także w Komitecie Programowym (naukowym) Kongresu. 

Pani Rektor została uhonorowana tytułem Virtuti Medicinali 2023. W związku z tym społeczność akademicka StANS składa Pani Rektor gratulacje i wyrazy uznania.