bip

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach Koordynatorem Regionalnym XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Po raz kolejny Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach została Koordynatorem Regionalnym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego.

W tym roku XVI edycja tego wydarzenia światowego „Global Entrepreneurship Week” (w angielskiej wersji językowej) odbędzie się w dniach od 13 do 19 listopada.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie Polski jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz działalności edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności obywateli naszego kraju.

Zapraszamy w ramach działań Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wszystkie chętne do współpracy instytucje, firmy oraz placówki oświatowe z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowych informacji udziela Maria Krogulec-Sobowiec -dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych StANS.

e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl