bip

Rusza nabór do realizacji 2. części projektu edukacyjnego

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, otwartych na nowości w zakresie nauczania-uczenia się najmłodszych, do aktywnego udziału w 2. części projektu edukacyjnego: Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom” realizowanego w ramach obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Projekt ma na celu kształtowanie u nauczycieli i dzieci  kompetencji 4K, czyli kompetencji XXI wieku, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w obecnej rzeczywistości. Nauczyciele otrzymają wsparcie metodyczne i merytoryczne w formie webinarium, konsultacji i kursu e-learningowego na platformie Moodle. Oprócz materiałów, ukierunkowanych na rozwój dydaktyczny nauczyciela, kurs ten zawiera szeroki wachlarz zasobów do realizacji zajęć: „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w dwóch grupach wiekowych: 1) dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Realizacja zajęć: „Na tropach nauki Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w placówkach oświatowych zaplanowana jest w terminie: od września do grudnia 2023 r. Nauczyciele prowadzący powyższe zajęcia z dziećmi otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje. Placówki oświatowe najbardziej zaangażowane w realizację projektu: Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych będą nominowane do tytułu Przedszkola Kopernikańskiego/Szkoły Kopernikańskiej.

Części projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych są niezależne od siebie i w 2. części powyższego projektu mogą wziąć udział nauczyciele oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którzy nie uczestniczyli w 1. jego części.

Udział nauczycieli i dzieci/uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Poniżej jest link do rejestracji nauczycieli do udziału w 2. części projektu edukacyjnego „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” – „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom”:

https://forms.gle/qXRtvpe2ruWJkyTU9

Rejestracja trwa do 19 września 2023 r. do godz. 23.59.

Już 21 września 2023 r. o godzinie 17.30 rozpocznie się webinarium „Postać Mikołaja Kopernika człowieka niebywałych zdolności i umiejętności dla najmłodszych”, a tym samym nastąpi inauguracja 2. części projektu edukacyjnego „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” – „Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom”. W projekcie tym towarzyszą nauczycielom i dzieciom mieszkańcy planety Kopernikana: Cosmos i Stella oraz ich robot Astro Cattus.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Maria Krogulec-Sobowiec

wraz z Cosmosem, Stellą oraz Astro Cattusem

Szczegółowych informacji udziela Maria Krogulec-Sobowiec: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl