bip

Rozszerzenie możliwości wyjazdu studentów na płatne praktyki wakacyjne w zagranicznych kurortach!

Dr hab. Artur Kuchciński, prof. StANS oraz dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, prof. StANS w okresie od 24 do 31 maja 2023 roku odbyli wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus Plus do firmy Job Trust, której siedziba znajduje się w Salonikach w Grecji.

Podczas spotkań w właścicielką firmy oraz pracownikami poznali możliwości oraz zasady organizacji wyjazdów studentów Uczelni na zagraniczne praktyki zawodowe, a także uzyskali zapewnienie o chęci wsparcia pośrednictwem zawodowym studentów Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych. Firma Job Trust koncentruje się bowiem w szczególności na zapewnieniu pracowników przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w branży turystycznej i hotelarskiej w Grecji oraz innych europejskich państwach. W zależności od poziomu biegłości językowej oraz doświadczenia – studentom oferowana jest praca w różnych podmiotach gospodarczych. Wyjazd do pracy w Grecji na praktyki w okresie wakacyjnym, przy gwarancji bezpłatnego zakwaterowania oraz wyżywienia, stanowić może doskonałą okazję do połączenia rozwoju zawodowego z wypoczynkiem w atrakcyjnych turystycznie miejscach (umożliwia to program praktyk, zapewniający 8 godzinny dzień pracy oraz co najmniej jeden dzień wolny tygodniowo). Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania dofinansowania na wyjazd z programu Erasmus Plus.

Dodać należy, że wyjazd szkoleniowy wyżej wymienionych pracowników wzbogacony został o wizyty w istotnych z historycznego punktu widzenia miejscach, co przyczyniło się do pozyskania dodatkowych materiałów dydaktycznych, które będą przez nich wykorzystywane w ramach procesu edukacyjnego od nowego roku akademickiego.

W przypadku zainteresowania odbyciem w 2024 roku praktyki zagranicznej w Grecji lub innym państwie europejskim prosimy o kontakt z dr Martą Telus, Pełnomocnikiem Rektora ds. Międzynarodowych: tel. 668 836 432, e-mail m.telus@stans.edu.pl