bip

Porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Treningu Mentalnego

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach podpisała porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Treningu Mentalnego.

StANS reprezentowała JM, dr hab. Jolanty Góral-Półroli, prof. StANS, Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, a PTTM, dr Marek Graczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Treningu Mentalnego a zarazem Dziekan Instytutu Psychologii StANS.

Współpraca zakłada m.in.

– możliwość realizacji praktyk i staży studenckich (na kierunku psychologia) w PTTM w zakresie: –  treningu mentalnego w e-sporcie oraz monitoringu i neurotreningu typu biofeedback,

– możliwość tworzenia m.in. wspólnych projektów badawczych, programów szkoleń, studiów podyplomowych, konferencji i sympozjów naukowych.