bip

Podsumowanie projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich

W dniu 29 lutego 2024 r. przedstawicielki Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, autora projektu edukacyjnego „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych”: Pani Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS, Pani Dziekan Instytutu Pedagogiki dr Anna Hajdukiewicz oraz mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych, uczestniczyły w uroczystym podsumowaniu tego projektu w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze w gronie nauczycielek zaangażowanych w realizację projektu „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” z udziałem dyrekcji Zespołu Szkół: Pani Dyrektor Jolanty Korba i Pani Wicedyrektor Agnieszki Wojtasińskiej.

Zarówno Publiczne Przedszkole jaki i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich wyróżniły się podczas realizacji projektu „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” i Kapituła Certyfikatu Przedszkole Kopernikańskie / Szkoła Kopernikańska przyznała tej placówce dwa certyfikaty kopernikańskie: Przedszkola Kopernikańskiego i Szkoły Kopernikańskiej.

Oprócz tego Zespół Szkół otrzymał Certyfikat Partnera XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości „Rewolucje technologiczne” od Koordynatora Regionalnego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim, czyli Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, ponieważ aktywnie uczestniczył w tym największym światowym wydarzeniu.  

Pani Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS wręczyła nauczycielkom realizującym projekt „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym i nagrodę ufundowaną przez naszą Uczelnię w postaci 50% zniżki na studia podyplomowe przez nią prowadzone w tym roku akademickim w semestrze letnim. Mali żacy Staropolskiej Akademii Kopernikańska dla Najmłodszych, a właściwie już absolwenci, otrzymali od nas słodki upominek.