bip

Podsumowanie projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach

1 marca 2024r. Pani dr hab. Jolanta Góral-Półrola prof. StANS Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Pan dr Marek Graczyk Dziekan Instytutu Psychologii oraz Pani mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu edukacyjnego Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach jako Koordynator Regionalny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego przyznała SPI Nr 11 Certyfikat Partner XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości „Rewolucje technologiczne”, ponieważ podczas XVI ŚTP w tej szkole realizowane były zajęcia „Zostań ekonomistą i menadżerem jak Mikołaj Kopernik” dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Kapituła Certyfikatu Przedszkole Kopernikańskie / Szkoła Kopernikańska biorąc pod uwagę wyróżniającą realizację projektu edukacyjnego Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych, nadała Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 Certyfikat Szkoła Kopernikańska.

Pani Rektor naszej Uczelni dr hab. Jolanta Góral-Półrola prof. StANS wręczyła Pani Dyrektor Elżbiecie Siudak powyższe certyfikaty, którymi została wyróżniona kierowana przez nią szkoła. Nauczycielki, które przyczyniły się do sukcesu szkoły: Pani Urszula Łakomiec, Pani Patrycja Pindur, Pani Iwona Lichosik i Pani Beata Kowalska otrzymały zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym z rąk Pani Rektor naszej Uczelni oraz nagrodę w formie 50% zniżki na studia podyplomowe prowadzone przez Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach w semestrze letnim 2023/24.

Następnym punktem programu spotkania był ciekawie przedstawiony uczniów kl. 2a i kl. 2b występ słowno – muzyczny z elementami tańca o Mikołaju Koperniku i jego rewolucyjnym odkryciu.

Wiersze o Mikołaju Koperniku autorstwa uczniów kl. 2b

W trakcie spotkania dotarł na ul. Jasną 20/22 pożegnalny e-mail od mieszkańców planety Kopernikana, który przeczytała Pani Maria Krogulec-Sobowiec autorka projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych.

Cosmos, Stella, Astro Cattus oraz psotny Wirus Kosmitex  z planety Kopernikana przekazali dla uczniów „na do widzenia” Kopernikański Miniquiz. Pytania quizowe w imieniu Kopernikan zadawali uczniom Pan dr Marek Graczyk i Pani Maria Krogulec-Sobowiec. Uczniowie wykazali się imponującą wiedzą na temat Mikołaja Kopernika i Układu Słonecznego.

Na zakończenie odbyło się pasowanie żaków Staropolskiej Akademii Kopernikańskiej dla Najmłodszych (czyli uczniów kl. 2a i kl. 2b) na absolwentów tej szacownej uczelni. Aktu pasowania żaków na absolwentów dokonała Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach Pani dr hab. Jolanta Góral-Półrola prof. StANS, a dyplomy ukończenia Staropolskiej Akademii Kopernikańskiej dla Najmłodszych wręczał „świeżo upieczonym” absolwentom Pan dr Marek Graczyk Dziekan Instytutu Psychologii. Absolwenci Staropolskiej Akademii Kopernikańskiej dla Najmłodszych otrzymali na pamiątkę maskotkę – Małą Niedźwiedzicę, która będzie przypominała im niezwykłe projektowe przygody z Mikołajem Kopernikiem i mieszkańcami planety Kopernikana.