bip

Podpisanie listu intencyjnego między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach

W dniu 21 marca 2024 r. między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce” dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt powyższy ukierunkowany jest na usprawnienie procesów związanych z funkcjonowaniem kwalifikacji, czyli na usprawnienie włączania, walidowania, nadawania i zapewnienie jakości kwalifikacji.

Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach reprezentowała Pani Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS, a Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Pani Anna Zuszek Ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi.

Ze strony naszej Uczelni za koordynację działań wynikających z powyższego listu intencyjnego jest odpowiedzialna Pani Maria Krogulec-Sobowiec Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych.