bip

Patronaty honorowe dla XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim

Z radością informujemy, że XVI Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, którego przebieg koordynuje na terenie naszego województwa Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, został objęty patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza i patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

Patronatu honorowego wszystkim imprezom oświatowym promującym przedsiębiorczość, które odbędą się w ramach XVI ŚTP, udzielili również: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik.