bip

Obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – projekt edukacyjny Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, otwartych na nowości w zakresie nauczania-uczenia się najmłodszych, do aktywnego udziału w projekcie edukacyjnym: Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych, organizowanym w ramach obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Projekt ma na celu kształtowanie u nauczycieli i dzieci  kompetencji 4K, czyli kompetencji XXI wieku, które są niezbędne  do prawidłowego funkcjonowania w obecnej rzeczywistości. Nauczyciele otrzymają wsparcie metodyczne i merytoryczne w formie webinarium, konsultacji i kursu e-learningowego na platformie Moodle. Oprócz materiałów, ukierunkowanych na rozwój dydaktyczny nauczyciela, kurs ten zawiera szeroki wachlarz zasobów do realizacji zajęć: „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w dwóch grupach wiekowych: 1) dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Realizację zajęć: „Na tropach nauki Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w placówkach oświatowych planuje się w terminie: od marca do grudnia 2023 r. Nauczyciele prowadzący powyższe zajęcia z dziećmi otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje. Placówki oświatowe najbardziej zaangażowane w realizację projektu: Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych będą nominowane do tytułu Przedszkola Kopernikańskiego/Szkoły Kopernikańskiej.

Webinarium inaugurujące projekt rozpocznie się 15 marca 2023 r. o godzinie 17.30. Aby wziąć udział w powyższym wydarzeniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy do 10 marca 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy

https://forms.gle/XS3qDSvDrvXgZsxu9

Serdecznie zapraszamy!