bip

Udział przedstawicieli Staropolskiej Szkoły Wyższej w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem”

W grudniu wykładowcy naszego kieleckiego i myślenickiego Wydziału StSW aktywnie uczestniczyli w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

 W konferencji uczestniczyli zarówno teoretycy, jak i praktycy. Goszczono przedstawicieli  szkół wyższych, szczególnie tych prowadzących kierunek „bezpieczeństwo”, służb mundurowych (jednostek Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej) i organów administracji publicznej. Niniejsza konferencja to trzy intensywne dni warsztatów, sesji plenarnych, dyskusji i spotkań przeznaczonych dla kręgu ludzi nauki, studentów, pracowników administracji publicznej realizujących zadania związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Wśród prelegentów znaleźli się również wykładowcy z kieleckiego i myślenickiego Wydziału Staropolskiej Szkoły Wyższej. Wystąpienie dr Piotra Pawlikowskiego „Działalność współczesnych żołnierzy najemnych – zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”, spotkało się z dużym zainteresowaniem w panelu dotyczącym dyskusji o wybranych aspektach zagrożeń bezpieczeństwa.

Ważne miejsce wśród obrad zajmował temat szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa. Od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i prowadzić działania profilaktyczne zapobiegające zagrożeniom. W tej kwestii bardzo wartościowe prace przedstawili dr Elżbieta Męcina-Bednarek „Profilaktyka szkolna w aspekcie realizacji oddziaływań wychowawczych”, mgr Antoni Kasprzycki „ Współpraca rodziców ze środowiskiem szkoły i jej wpływ na bezpieczeństwo dzieci” oraz mgr Andrzej Kobiałka „ Bezpieczna szkoła a problematyka nowych substancji psychoaktywnych. Profilaktyka i interwencja”