bip

Inauguracja roku akademickiego w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, Filia w Myślenicach

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 rozpoczęła się 12 października o godz. 11.30 uroczystym przemarszem ulicami miasta władz uczelni, wykładowców oraz liczne zebranej ,,braci studenckiej” do Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej.

Msza odbyła się w intencji pracowników, studentów i przyjaciół uczelni. Modlono się również za niedawno zmarłych śp. prof. Jan Ożdżyńskiego – wieloletniego, zasłużonego pracownika Uczelni oraz śp. Łukasza Płachtę – studenta Staropolskiej Szkoły Wyższej
w Kielcach, wydział w Myślenicach.
Następnie dalsza część uroczystości odbyła się w sali Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.  Inaugurację otworzyła JM Rektor prof. Jolanta Góral – Półrola, która od obecnego roku akademickiego, pełni zaszczytną funkcję Rektora w Staropolskiej Szkoły Wyższej
w Kielcach.  Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego wraz z zaproszonym chórem  Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Myślenic, J.M. powitała przybyłych gości i przedstawiła najważniejsze podsumowanie poprzedniego roku akademickiego. Skierowane słowa Pani Rektor do zebranych gości, studentów i wszystkich pracowników nakreślały również zmiany wynikające m.in.: z Konstytucji dla Nauki i dążenia w nowym roku akademickim do poszerzenia oferty kierunków dla studentów stawiając na praktykę, umiejętności i wiedzę.
Najważniejszą częścią inauguracji był akt immatrykulacji, czyli uroczyste przyjęcie
w poczet wyższej uczelni nowych studentów na I rok studiów. Następnie rozległy się trzy symboliczne uderzenia berłem, po czym Jego Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2019/2020 za otwarty.
 Krótkie przemówienia wygłosili zaproszeni goście m.in.: Senator RP pan Andrzej Pająk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach p. Adam Styczeń oraz przedstawicielka samorządu studenckiego, która skierowała słowa otuchy do studentów zwłaszcza pierwszego rocznika. Do życzeń i owocnego nowego roku akademickiego włączyła się będąca w Myślenicach w ramach wymiany Erasmus+ reprezentująca Uniwersytet w Żylinie prof. Darina Stachova.
 Uroczysty wykład inauguracyjny, w tym roku został wygłoszony przez prof. dr hab. Andrzeja Bogaja, nt: Przyszłości edukacji w Polsce w świetle raportów  Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”, który okazał bardzo ciekawym i ważnym naukowym wydarzeniem, podkreślającym niniejszą inaugurację.
Na zakończenie uroczystości JM Rektor prof. Jolanta Góral – Półrola życzyła wszystkim studentom udanego i bogatego w sukcesy roku akademickiego!