bip

20-lat samorządu lokalnego ze studentami StSW

W organizację uroczystości 20 lat działalności samorządu lokalnego w Myślenicach włączyła się współpracująca od lat z powiatem myślenickim Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

Uroczystość odbyła się 8 czerwca w plenerze nad Rabą, na boisku LKS Orzeł. Szkołę reprezentowali Prodziekan ds. studenckich Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach Antoni Kasprzycki, Małgorzata Bajer – Kierownik Powiatowego Wydziału Zdrowia i wykładowca StSW oraz studenci kierunku pielęgniarskiego.

Wkład uczelni do tego ważnego wydarzenia podsumowującego działania Starosty, Rady Powiatu, wójtów, burmistrzów i wszystkich podlegających im lub współpracujących jednostek polegał na zorganizowaniu dla mieszkańców powiatu myślenickiego badań i porad profilaktycznych z zakresu chorób układu krążenia, cukrzycy i nowotworów.

Studenci pielęgniarstwa, pobierali krew i interpretowali wyniki poziomu cukru, mierzyli ciśnienie tętnicze krwi oraz BMI – wskaźnik waga/wzrost. Udzielali porad edukacyjnych dotyczących czynników ryzyka chorób układu krążenia i nowotworów, zapraszając do udziału w programach profilaktycznych oferowanych przez urząd i szpital powiatowy, takich jak: program profilaktyki raka płuc, chorób układu krążenia i cukrzycy, zapobiegania sepsie meningokokowej i in. Z badań i porad skorzystało kilkadziesiąt osób.

Studenci uczestniczyli także w konkursach i korzystali z atrakcji przygotowanych na tą imprezę, część z nich zdobyła cenne nagrody.

Opracowanie: M.Bajer