bip

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM „BEZPIECZEŃSTWO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM” – sprawozdanie

W Staropolskiej Szkole Wyższej w Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach w dniach 10-11 maja 2019 roku odbyło się Międzynarodowe Sympozjum nt Bezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej, Jan Telus.

Bogaty program wypełniły dyskursy dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa w płaszczyźnie lokalnej, krajowej i międzynarodowej. W kwestii „Bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym”, jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Pan Józef Tomal, Starosta Powiatu Myślenickiego. W swoim wystąpieniu mówił między innymi o bezpieczeństwie na drogach naszego powiatu, które pozostaje również w gestii innych służb, takich, jak np. straż pożarna. Fakt ten w swoim wystąpieniu nt „Twoje bezpieczeństwo – nie tylko w naszych rękach” – potwierdził Sławomir Kaganek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. O bezpieczeństwie można wiele mówić, ale przychodzi też czas na edukację społeczeństwa, czas na czyny, czyli „Działania profilaktyczne w sferze bezpieczeństwa”, o których mówił Tomasz Burkat, Komendant Straży Miejskiej w Myślenicach oraz „Działania Policji w kontekście bezpieczeństwa”, które przedstawił młodszy inspektor Piotr Dara,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach. W edukacji społeczeństwa, szczególną uwagę należy poświecić dzieciom i młodzieży zwłaszcza w dzisiejszej rozwiniętej technologicznie rzeczywistości. W swoim wystąpieniu nt „Przeciwdziałanie hejtowi wśród dzieci i młodzieży” Pan Jarosław Szlachetka, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice nawiązał do kampanii realizowanej przez Straż Miejską i do ostatniej myślenickiej debaty przeciwdziałającej hejtowi.

Wystąpieniem Pana prof. dr hab. Mariana Kozuba nt Uwarunkowania bezpieczeństwa, główne tezy, uczestnicy sympozjum rozpoczęli rozważania nad krajową i międzynarodową płaszczyzną bezpieczeństwa. Odwołując się do wcześniejszych wypowiedzi na temat hejtu, Pani Tatiana Ciril z Ukrainy rozwinęła powyższy problem o „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, aspekt międzynarodowy”. W obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego w wystąpieniu „Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne rodziny” w płaszczyźnie międzynarodowej przedstawił Pan Firat Cem Dogan z Turcji, a rozważania kontynuował Pan Andrzej Palej, przedstawiając „Oddziaływania polityki gospodarczej na ograniczenie „szarej strefy”. Nasze społeczeństwo to nie tylko dzieci i młodzież, ale również seniorzy, dla których poczucie bezpieczeństwa jest ogromną wartością. W tym temacie głos zabrały Pani Patrycja Kniejska i Lara Repty z Fundacji Bremen Heimstiftung. Mówiąc o „Zabezpieczeniu przed niedołężnością i formach wsparcia osób starszych w Niemczech w świetle ubezpieczenia pielęgnacyjnego” oraz o „Zabezpieczeniach socjalnych i prawnych pracowników w Fundacji Bremen Heimstiftung”.

Podsumowaniem pierwszego dnia sympozjum były warsztaty szkoleniowe nt Profilaktyka zagrożeń – cyberprzestrzeń, które przeprowadził Pan Andrzej Kobiałka, w których z zainteresowaniem uczestniczyli nie tylko studenci, ale również wykładowcy StSW oraz zaproszeni goście.

W drugim dniu sympozjum, określonym jako warsztaty szkoleniowe, wykład wprowadzający nt Bezpieczeństwo państwa w działaniach resortowych wojska polskiego wygłosił gen. bryg. rez. prof. nadzw. dr Jerzy Gut. Warsztaty szkoleniowe przygotowane były dla studentów wszystkich kierunków kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach. Studenci kierunku bezpieczeństwa poznawali zagadnienia o tematyce „Bezpieczeństwo a zagrożenia cywilizacyjne” prowadzone przez Pana Adriana Mitręgę, „Zagrożenia i wyzwania geopolityczne XXI wieku – Pani Anna Zagórska oraz Procedury i plany operacyjne w zarządzaniu kryzysowym– płk. dr inż. Jacek Stempień. Studenci kierunku pedagogiki poznawali tematykę Opieki geriatryczna w Niemczech oraz i rodziny w ramach działań Stowarzyszenia Bezpieczny Dom – Pani Anita Majkowska. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty nt Mityngi informacyjne Anonimowych Alkoholików, które prowadzili Irena Śliwińska, Kazimierz Kałużny, Aneta Gajewska, Andrzej Bieg, Zofia Nikodem-Pyrek, Przemysław Pyrek. Natomiast do studentów kierunku ekonomii skierowana była tematyka Ukraińsko-polskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa w latach 1919-1920 – prof. Oleksandr Demaniuk Prorektor Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Łuck, Ukraina, Wojny walutowe – Pan Paweł Milka oraz Fundusze unijne, zasady pozyskiwania i rozliczania. Analiza finansowa w projektach unijnych przedstawione przez Pana Dariusza Pierzaka, Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.

Wystąpienia zaproszonych gości podczas pierwszego dnia sympozjum miały charakter rozważań teoretycznych oraz wymiany doświadczeń w oparciu o zakres działań zawodowych. Dla studentów bardzo interesujące okazały się również warsztaty szkoleniowe przeprowadzone pod kierunkiem ekspertów. Relacje z dobrych praktyk a także perspektywy rozwoju w kierunku bezpieczeństwa zostały potwierdzone certyfikatami i stanowią dodatkowy atut potwierdzający praktyczny aspekt studiów.