bip

Seminarium Naukowe Ekonomia – Smart city jako koncepcja rozwoju gospodarki lokalnej w XXI wieku – 13.01.2019

Seminarium Naukowe Ekonomia – Smart city jako koncepcja rozwoju gospodarki lokalnej w XXI wieku – 13.01.2019

Celem seminarium naukowego pn. „Smart city jako koncepcja rozwoju gospodarki lokalnej w XXI wieku”, zorganizowanego na Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach Staropolskiej Szkoły Wyższej, było przybliżenie uczestnikom możliwości i szans, jakie stwarzają technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie zwiększania interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, zarówno na terenie dużych miast, jak też mniejszych miejscowości czy gmin na mapie Polski.

W rolę prelegentów wcielili się Studenci kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna (studia I stopnia), którzy nie tylko poddali charakterystyce wdrożone już rozwiązania w szeroko pojętym zakresie inteligentnych miast, lecz również dokonali ich konstruktywnej krytyki oraz zaproponowali optymalizację realizowanej przez decydentów regionalnej polityki rozwoju technologicznego.

Za przykłady w blisko dwudziestu wystąpieniach seminaryjnych posłużyły zróżnicowane miejscowości – począwszy od małych, takich jak Lubień, a skończywszy na głównych metropoliach Polski – Warszawie i Krakowie. Studenci poruszyli zróżnicowane aspekty smart city, mające na celu zapewnienie m.in. korzystnych warunków do inwestowania, sprawnej komunikacji lokalnej, efektywnego załatwiania spraw w miejscowych urzędach i instytucjach, czy też dbałości o stan środowiska w regionie. Wśród zaprezentowanych rozwiązań znalazły się parkingi „Kiss & Ride”, systemy komunikacji elektronicznej z administracją samorządową, inteligentna sygnalizacja świetlna, aplikacje ostrzegania o zagrożeniach (wykorzystujące wiadomości sms), system nadzoru ruchu tramwajowego i wiele innych.

Na szczególną uwagę zasłużyła prezentacja poświęcona stolicy Polski – jej Autor w atrakcyjny sposób przybliżył słuchaczom szereg interesujących faktów dotyczących nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających funkcjonowanie mieszkańcom Warszawy. Studenci dowiedzieli się m.in. o systemie wypożyczania elektrycznych hulajnóg miejskich, nie wymagającym odstawienia ich przez użytkownika na jedną ze stacji (tak jak ma to miejsce w przypadku rowerów miejskich), dodatkowo umożliwiającym – dzięki aplikacji mobilnej – odnalezienie najbliższej lokalizacji hulajnogi przez osobę chcącą ja wypożyczyć. System ten jest innowacją nie tylko na skalę Polski, bowiem analogiczne rozwiązania wprowadzono dotychczas w nielicznych miastach europejskich, takich jak Madryt, Rzym czy Paryż.

Najbardziej aktualnym i budzącym emocje tematem poruszonym w trakcie wystąpień była niewątpliwie problematyka zanieczyszczenia powietrza, możliwości jego monitoringu on-line oraz walki ze smogiem, m.in. poprzez wyeliminowanie pieców węglowych w ramach dotacji udzielanych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Krakowa.

Seminarium było również okazją do wymiany poglądów dotyczących przyszłości miast i wsi oraz potencjalnych kierunków ich rozwoju przez pryzmat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Opracowała: Eliza Sułkiewicz

 

Seminarium naukowe zostało zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy w Myślenicach Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach przy współudziale Fundacji Przeciwdziałającej Wykluczeniu Społecznemu „Między Nami” w dniu 13 stycznia 2019 roku.