bip

„Z pieniądzem za pan brat” – wyniki naboru placówek

Wyniki naboru placówek do projektu pn. „Z pieniądzem za pan brat”, realizowanego przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Wyniki naboru placówek do projektu 12.12.2018  *

Lista placówek została opracowana na podstawie wypełnionych formularzy deklaracji chęci przystąpienia do projektu pn. „Z pieniądzem za pan brat”, dostarczonych do Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach na warunkach zgodnych z postanowieniami Regulaminu projektu. W przypadku niepodpisania przez którąkolwiek z zakwalifikowanych placówek Porozumienia o współpracy w ramach projektu, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w projekcie kolejnej placówki zgodnie z pozycją na liście, tj. według kolejności zgłoszeń. 

* aktualizacja Wyników naboru placówek w dniu 12 grudnia 2018 roku ze względu na niepodpisanie Porozumienia o współpracy przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Ze względu na brak listy rezerwowej placówek z województwa małopolskiego podjęto kontakty telefoniczne z losowo wybranymi placówkami w tej lokalizacji i pozyskano deklarację uczestnictwa w projekcie od Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu.