bip

Sprawozdanie z seminarium studentów bezpieczeństwa

W dniu  09.06.2018 w godz. 8.00 – 10.30 w siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach Wydział w Myślenicach odbyło się seminarium studentów bezpieczeństwa nt. ,,Pytania o bezpieczeństwo – zawsze na czasie”.

Płaszczyzna niniejszego seminarium oparta była na wymianie doświadczeń, ugruntowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz merytorycznych wystąpień studentów StSW. To właśnie bowiem na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci zdobywają i uzupełniają wykształcenie, które często koreluje z dużym doświadczeniem zawodowym.  Nasi studenci reprezentują różne grupy zawodowe m.in.: policję, wojsko, straż miejską, straż pożarną, służbę ochrony i inne a seminarium miało również na celu ukazanie nie tylko teorii lecz również przekaz doświadczenia praktycznego. Spotkanie prowadzone i zainicjowane było przez dr Andrzeja Kobiałkę. W trakcie wystąpień zaprezentowanych zostało łącznie 6 wystąpień studentów II i III roku  Bezpieczeństwa Wewnętrznego StSW o następującej tematyce:  
•    Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią  – Kazimierz Sasor, Mirosław Fita,
•    ,,Bomber” – w obliczu realnego zagrożenia – Radosław Gracz,
•    Stan bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości. Podstawowe potrzeby społeczności lokalnej  – Łukasz Płachta, Marek Woźniak,
•    Podstawowe programy prewencyjne w Polsce – Beata Badura,
•    Formalno – prawne unormowania zabezpieczeń imprez masowych w Polsce – Krzysztof Drzewniak, Marek Chlipała, 
•    Krótki zarys historii Policji w Polsce. Modele działania w Polsce i na świecie przez – Paweł Gurgul, Gabriel Kucharski, Piotr Rutkowski, Mateusz Drwal.
Zwieńczeniem spotkania było krótkie podsumowanie przez prowadzącego w nawiązaniu do przedstawionej problematyki bezpieczeństwa. Wypracowano również konkluzje, w trakcie I Seminarium Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach,  Wydział w Myślenicach, która brzmiała, iż: Pytania o bezpieczeństwo są zawsze na czasie.