bip

SEMINARIUM NAUKOWE – PIELĘGNIARSTWO

    W dniu 21 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach odbyło się Seminarium Naukowe kierunku Pielęgniarstwa nt. Praktyka pielęgniarska w systemie wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym.

Uczestnikami seminarium byli studenci kierunku Pielęgniarstwa, Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach, wykładowcy oraz zaproszeni goście.
    Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Rektor dr Jan Telus. Po słowach Pana Rektora, wyrażających nadzieję na rozwój pielęgniarstwa w Myślenicach głos zabrali zaproszeni goście, pan Tomasz Suś – Starosta Powiatu Myślenickiego, pan Adam Styczeń – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz pani Irena Mirek-Majczyk – Pielęgniarka Oddziałowa, Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
    Uczestnicy seminarium z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali tradycji kształcenia pielęgniarek w Myślenicach, którą z nostalgią wspominała pani mgr Anna Kapała – Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Myślenicach.
    W głównej części seminarium uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z problematyką praktyki pielęgniarskiej w różnych aspektach. Rozważania zapoczątkował wykład pani prof. dr hab. Joanny Bonior  – Helicobacter pylori w praktyce pielęgniarskiej. Współczesny obraz pielęgniarstwa w swoim wykładzie Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie przedstawiła pani dr Anna Blak-Kaleta. Natomiast problematykę Internacjonalizacji pielęgniarstwa przybliżył dr Sebastian Jabłoński.
    „(…)Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz(…)” pisał w trenie „Na zdrowie” Jan Kochanowski. Zdrowie jest dla każdego człowieka najcenniejszym darem, a opieka w chorobie  osób wykształconych i z pasją niosących pomoc jest godna podziwu. Problematyka ta zajmuje również ważne miejsce w działalności władz samorządów lokalnych. Działania Powiatu Myślenickiego w aspekcie zdrowia przedstawiła pani dr Małgorzata Bajer, Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia w Powiecie Myślenickim.
    Po części wykładów teoretycznych zakres działania i ofertę dotyczącą programów stażowych i praktyk, Fundacji Bremer Heimstiftung przedstawiła pani dr Patrycja Kniejska.
    Seminarium naukowe było cennym doświadczeniem dla naszych studentów z kierunku Pielęgniarstwa, którzy mogli zaprezentować swoje prace w formie prezentacji multimedialnej. Referat mówiący o Nadwadze i otyłość u dzieci w przedszkolach, czynniki ryzyka, przedstawiła Dominika Piekarz. Palenie tytoniu i jego szkodliwy wpływ na organizm to temat wystąpienia Małgorzaty Gubały, Anety Moskal, Karoliny Musielak i Natalii Orawin. Natomiast Klaudia Światłoń, Klaudia Turek, Kamila Turek, Paulina Hodurek, Patrycja Sutkowska oraz Tomasz Kwiecień przygotowali referat nt. Anatomia i fizjologia człowieka – układ rozrodczy. Na zakończenie wystąpień studentów, trudny temat, jednak dotyczący nasz wszystkich o śmierci i umieraniu poruszyła Agnieszka Jasek.
    Był to szczególny dzień dla naszego wydziału, dla obecnych i przyszłych studentów kierunku Pielęgniarstwa, gdyż Pan Rektor w imieniu Uczelni podpisał porozumienie dotyczące programów staży oraz praktyk z panią dr Patrycją Kniejską, przedstawicielką Fundacji Bremer Heimstiftung.
    Bardzo serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za udział, za słowa uznania, za cenne wskazówki i jednocześnie wyrażamy nadzieję na dalszą owocną współpracę a studentom kierunku Pielęgniarstwa życzymy wytrwałości i w przyszłości zadowolenia z pomocy niesionej osobom chorym i potrzebującym.