bip

Sprawozdanie z Konferencji Zarządzanie i Marketing w Edukacji – Rabka

W dniach 8-9 marca 2018 roku w Rabce-Zdroju odbyła się konferencja nt. „Zarządzanie i marketing w edukacji. Nowoczesne koncepcje i metody działań w zmieniającej się rzeczywistości”.

Organizatorami konferencji był Wydział Zamiejscowy w Myślenicach Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach i Edu Fakty-Uczę Nowocześnie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Jan Telus, Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej, który w słowie przewodnim nakreślił charakterystykę projektu „Nauka dla Praktyki”.

Rozważania nad współczesnymi koncepcjami i metodami działań w edukacji uczestnicy konferencji rozpoczęli od wystąpienia prof. zw. dr hab. Tadeusza Wawaka, który wygłosił referat nt.  „Jakość zarządzania – nowe wyzwania edukacyjne. Ekonomia jakości zarządzania”.

W dalszej części, uczestnicy skupili swoją uwagę nad następującymi problemami: System zmian i kierunki działań w zakresie nauki i edukacji; proste rozwiązania w złożonej rzeczywistości – mgr Cezary Kocon, System edukacji w Polsce – prognozy statystyczne i kierunki działań – dr Katarzyna Maj-Waśniowska, Internet jako narzędzie działań marketingowych – dr Eliza Sułkiewicz, Nowoczesne koncepcje zmian w aspekcie potrzeb globalnych i środowiskowych, kierowanie zmianą– dr Joanna Telus, Podstawy legislacyjne zapewniające bezpieczeństwo użytkowników sieci – dr Piotr Pawlikowski, Komputer i jego użytkownicy; zagrożenia w sieci – dr Andrzej Kobiałka, System kształcenia kadr edukacyjnych – dr Elżbieta Męcina-Bednarek. Powyższe rozważania teoretyczne wzbogacono o ukazanie koncepcji i metod zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii z zakresu infrastruktury IT. Przedstawiono formy interaktywnej komunikacji audiowizualnej,  rozwiązań informatycznych dla szkół i jednostek samorządowych, nowych technologii w zarządzaniu,  w edukacji i samorządzie oraz możliwości optymalizacji kosztów zakupu i utrzymania infrastruktury IT w szkołach na przykładzie innowacyjnych rozwiązań.

Ważnym punktem konferencji były warsztaty szkoleniowe, które dotyczyły problematyki:

relacji społecznych, umiejętności i zagrożeń oraz kierowanie zmianą – metody i zasady pracy.

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym nt. Dobre praktyki w zakresie zarządzania i działań marketingowych w placówkach oświatowych. Na zakończenie konferencji odbyła się wycieczka turystyczna ukazująca najciekawsze miejsca pięknej Rabki.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział w konferencji i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę w kierunku łączenia nauki i praktyki.