bip

Bezpłatny kurs samoobrony

Zapraszamy wszystkich studentów na bezpłatny kurs samoobrony organizowany przez Straż Miejską w Myślenicach w partnerstwie ze StSW.

Rozpoczynamy nabór Pań w wieku 18 – 55 lat, chętnych do udziału w VI edycji Kursu Samoobrony dla Kobiet pod nazwą „BEZPIECZNA KOBIETA”. W ramach szkolenia odbędą się nieodpłatne zajęcia z samoobrony oraz turniej strzelecki.

Kurs będzie prowadzony w systemie weekendowym w soboty w dniach 17 i 24 marca oraz 7 kwietnia 2018 r. w godz. 17.00 – 20.00, w sali sztuk walk przy Hali Widowiskowo Sportowej, ul. Zdrojowej 9 w Myślenicach.

Uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia. Zajęcia odbywać się będą na macie judo, na którą wchodzimy w skarpetkach lub boso. Obowiązuje strój sportowy. Warto ze sobą wziąć wodę do picia.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 14,00, na adres e-mail: sm@myslenice.pl, t.burkat@myslenice.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 22.00 pod nr telefonu (012) 639 23 23, 609 600 003.

Więcej informacji na stronie: http://www.myslenice.pl/straz-miejska-zaprasza-na-kurs-samoobrony-kobiet,art-435