bip

Konferencja „Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym – rzeczywistość – ale która?

Instytut Psychologii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach aktywnie włącza się w działania profilaktyczne w zakresie problemów psychospołecznych młodzieży monitorowanych przez Kuratorium Oświaty w wyniku prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

W dniu 17.01.2023 r. odbyła się konferencja „Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym – rzeczywistość – ale która???

Program Konferencji:

  • Uroczyste otwarcie konferencji.
  • Warto mieć wartości – dr hab. Stefan Radziszewski.
  • Autodestrukcyjne zachowania dzieci i młodzieży – dr Agata Horecka – Lewitowicz, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.
  • Cyberprzemoc-zagrożenia, odpowiedzialność karna sprawców i pomoc ofiarom – Dominik Rozdziałowski – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.
  • Słowa mają MOC-o cyberprzemocy i jej wpływie na autodestrukcyjne zachowania dzieci i młodzieży – Małgorzata Łuba – CBT Warszawa – Terapia behawioralno-poznawcza.
  • Stop cyberprzemocy. Konsekwencja dla ofiar i sprawców – Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
  • Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Wkrótce  kolejne działania w tym zakresie …