bip

Konferencja międzykulturowa

W dniach 18-19 września 2023 roku odbyła się na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku konferencja międzykulturowa pod tytułem: Dzieci, młodzież i dorośli w kontekście migracji i traumy wojennej – wyzwania i zadania edukacji.

Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach reprezentowała Dziekan Instytutu pedagogiki dr Anna Hajdukiewicz. W swoim referacie: Przykład rozwiązań i dobrych praktyk przedstawiła sytuację w województwie świętokrzyskim, szczególnie w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci pochodzących z Ukrainy oraz przykłady korzystnych dla młodych ludzi rozwiązań, które mają na celu wsparcie ich funkcjonowania w życiu codziennym.