bip

Konferencja naukowo-szkoleniowa „W trosce o holistyczny rozwój dziecka. Od teorii do praktyki”

W dniu 4 grudnia 2023 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „W trosce o holistyczny rozwój dziecka. Od teorii do praktyki”. Wydarzenie było zorganizowane przez Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W konferencji wzięło udział 285 nauczycieli i dyrektorów z świętokrzyskich przedszkoli, klas 1-3 szkół podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dyskurs na temat rozwoju dzieci otwarli Pani dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. ucz., Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach oraz Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty nawiązując do znaczenia wieloaspektowego podejścia do rozwoju dziecka także w kategoriach implementacji działań sportowych w szkołach i przedszkolach i rozwoju fizycznego najmłodszych. W spotkaniu wzięła udział Pani Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty. Wykład inauguracyjny wygłosiły Panie prof. ucz. dr hab.  Paulina Forma oraz dr Anna Hajdukiewicz odnosząc się do czynników, które wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a także wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, którym są objęte dzieci zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Z kolei Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprezentowała rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci a także przedstawiła szereg działań sportowych realizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wspierających prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w świętokrzyskich szkołach i placówkach oświatowych. W dalszej części spotkania uwagę poświęcono innowacyjnemu projektowi „Ninanki” skierowanemu do najmłodszych – przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ficek, pomysłodawca projektu, przedstawił koncepcję działań projektowych, w oparciu o potrzeby psychofizyczne dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym. Następnie Pan Szymon Kostka,  założyciel i trener w Akademii Badmintona przedstawił przykłady ćwiczeń w projekcie „Ninanki” i ich wpływu na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Zespół w osobach: mgr Julia Walatek –fizjoterapeutka, trener medyczny, absolwentka AWF Katowice, Julia Stróż – studentka fizjoterapii na AWF Katowice, trener medyczny, trener personalny, Wiktoria Jańczyk – studentka wydziału rytmiki na Akademii Muzycznej w Katowicach, nauczyciel zajęć umuzykalniających, Szymon Kostka – założyciel i trener w Akademii Badmintona, w dalszej części spotkania zaprezentował praktyczne ujęcie pracy z dziećmi z wykorzystaniem założeń projektu „Ninanki”. Dla uczestników i uczestniczek konferencji, był to także moment na praktyczne ćwiczenia. Dr hab. Artur Gołaś prof. nadzw. AWF Katowice na zakończenie konferencji odniósł się do redefiniowanie wzorca ruchowego, co stanowiło podsumowanie rozważań na temat rozwoju psychoruchowego dzieci podejmowanych w czasie konferencji.

Konferencja naukowo-szkoleniowa była objęta patronatami honorowymi Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce oraz patronatami medialnymi TVP3 Kielce, Radia Kielce, Radia eM i Radia Rekord.

Więcej informacji na temat projektu „Ninanki” można znaleźć na stronie: https://ninanki.pl/ a także istnieje możliwość kontaktu z koordynatorką projektu Panią Martyną Borowską Koordynatorem ds. programu Ninanki, e-mail: martyna.borowska@galen.pl.

Echa medialne wydarzenia:

https://radiokielce.pl/1132411/aktywnosc-fizyczna-a-rozwoj-psychiczny-dzieci-co-mowia-eksperci/

https://kielce.tvp.pl/74535396/ninanki-nauka-sportu-przez-innowacyjne-abecadlo-ruchu-interesujaca-konferencja-w-kielcach