bip

Kurs dla studentów INSTYTUTU PEDAGOGIKI STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH I FILII W MYŚLENICACH:

KSZTAŁTOWANIE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI (POZNAWCZYCH, SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH) POPRZEZ GRY DYDAKTYCZNE
Termin kursu: 19.06.2021 r. do 27.06.2021 r.

Webinaria na platformie Teams: 19 czerwca o godz. 19.00; 20 czerwca o godz. 19.00 i 26 czerwca o godz. 19.00

Liczba godzin kursu: 15 godz. (5 godz. webinaria online + 10 godz. na platformie e-learningowej)

19.06.2021 – 1. webinarium
https://tiny.pl/9hmmg

20.06.2021 – 2. webinarium
https://tiny.pl/9hmmw

26.06.2021 – 3. webinarium
https://tiny.pl/9hmmn

Cel główny:

Przygotowanie studentów Instytutu Pedagogiki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach do kształtowania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kompetencji przyszłości z wykorzystaniem gier dydaktycznych.

Cele szczegółowe:

  • zapoznanie uczestników kursu z kompetencjami przyszłości (i ich podziałem) w dobie rewolucji 4.0,
  • zapoznanie uczestników kursu z grą dydaktyczną jako metodą problemową kształcenia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
  • rozwinięcie u uczestników kursu umiejętności planowania procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem gier dydaktycznych kształtujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kompetencje przyszłości (poznawczych, społecznych i technicznych),
  • nabycie przez uczestników kursu umiejętności stosowania gier dydaktycznych w procesie nauczania – uczenia się w przedszkolu i szkole podstawowej (kl. 1-3),
  • nabycie przez uczestników kursu umiejętności konstruowania własnych gier dydaktycznych kształtujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kompetencje przyszłości,
  • nabycie przez uczestników kursu umiejętności prowadzenia zajęć, na których dzieci tworzą planszowe gry fabularne z wykorzystaniem matematyki na I poziomie edukacyjnym,
  • uświadomienie uczestnikom kursu konieczności wprowadzenia gier dydaktycznych do procesu nauczania-uczenia się w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w celu kształtowania u dzieci kompetencji przyszłości (poznawczych, społecznych i technicznych).