bip

„Depresja u dzieci i młodzieży. Poznać, zrozumieć, pomagać”

Konferencja Naukowo-Praktyczna organizowana przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach wraz z Partnerami: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

wraz z Partnerami

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

zorganizowała
 Konferencję Naukowo-Praktyczną

„Depresja u dzieci i młodzieży.
Poznać, zrozumieć, pomagać”

HONOROWY PATRONAT
Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski
Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta
JM Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej, dr Jan Telus