bip

Konferencja szkoleniowo-warsztatowa 20 marca 2019

„Rola zabawek (misie i domki dla lalek) w wychowaniu dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

Konferencja szkoleniowo-warsztatowa w ramach projektu Nauka Dla Praktyki – 20 marca 2019r.

Zabawki są obecne przy nas niemalże od narodzin. Mają rożne przeznaczenie i spełniają różne funkcje kulturowe. Powstały z potrzeby wywołania uśmiechu na twarzach dzieci.
Jean Piaget(psycholog i pedagog) pisał, że są one także przewodnikami do zrozumienia świata dorosłych.

Zabawa i zabawka są nosicielkami określonych tradycji , określonej tożsamości kulturowej, a także obyczajowości. Wywierają ogromny wpływ na dzieciństwo, kształtują system wartości dziecka. Przede wszystkim jednak przekazują wiedzę w sposób nieszkolny .

Propozycje zajęć poświęconym dwóm bardzo popularnym zabawkom(misiom i domkom dla lalek) spełniają głównie tę rolę. 
Każde z zajęć składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej).     

W pierwszej, teoretycznej przekazywany jest krótki rys historyczny oraz ciekawostki dotyczące zagadnienia.

W drugiej części,  praktycznej zaprojektowany i wykonany zostanie  domek lub zamek  i  ich wnętrze. Analogicznie miś (kukiełka lub zabawka). Przedstawione zostaną  także propozycje rożnych stopni trudności wykonania  tej zabawki.

Uprzejmie prosimy uczestników warsztatów o zabranie ze sobą nożyczek do cięcia papieru.

Dowiedz się więcej…