bip

WARSZTATY EDUKACYJNE Z ZAKRESU EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH ŚREDNICH ZREALIZOWANE!

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach zakończyła realizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół średnich województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, które przystąpiły do projektu pn. „Z pieniądzem za pan brat”.

Warsztaty poświęcone były następującej tematyce:
1.    Wartość i rola pieniądza w gospodarce; weryfikacja autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych;
2.    Zarządzanie budżetem domowym; organizacja finansowa przedsięwzięcia;
3.    Bezpieczne korzystanie z transakcji bezgotówkowych oraz zagrożenia związane z zakupami on-line;
4.    Finansowanie nauki, stypendia i kredyty;
5.    Projekt działalności biznesowej.
Młodzież jest grupą konsumentów dopiero rozpoczynających samodzielne funkcjonowanie na rynku, nie posiadającą jeszcze wykształconych umiejętności gospodarowania własnym budżetem czy posługiwania się pieniądzem (w tym elektronicznym). Warsztaty miały na celu poszerzenie ich wiedzy w tych obszarach, a tym samym zwiększenie ich bezpieczeństwa jako uczestników rynku.

Uczniowie ze szczególnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach poświęconych weryfikacji autentyczności banknotów i monet – zarówno tych będących podstawowym środkiem płatniczym w naszym kraju, czyli polskich nowych złotych, jak też innych walut, przede wszystkim euro. Wykorzystując zasadę „dotknij, popatrz, przechyl, sprawdź”, młodzież uczyła się odnajdywać na banknotach i weryfikować różne rodzaje zabezpieczeń, takie jak m.in. uzupełniający się druk obustronny (recto-verso), nitki zabezpieczające, efekt kątowy czy też farbę zmienną optycznie. Dzięki wyposażeniu w lampy UV, możliwa była również analiza zabezpieczeń utajonych, widocznych jedynie w świetle ultrafioletowym. Jedno z największych wyzwań stanowiło odczytanie mikrodruków ukrytych w różnych elementach grafiki na poszczególnych nominałach – w większości przypadków konieczne było wsparcie w postaci lup i latarek.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Busko-Zdrój [woj. świętokrzyskie]

Ćwiczenia praktyczne wsparte były materiałami multimedialnymi, co umożliwiło m.in. zaprezentowanie tych zabezpieczeń, które można dostrzec jedynie w podczerwieni.
Podczas wykładów poświęconych pieniądzu, jego historii i roli w gospodarce, prelegentka poruszyła także wątki numizmatyczne, tłumacząc np. różnice pomiędzy monetami i banknotami okolicznościowymi kolekcjonerskimi a okolicznościowymi obiegowymi. Na slajdach można było zapoznać się z wyjątkowymi przykładami tego typu znaków pieniężnych, np. monetami kulistymi – złotą i srebrną – emitowanymi przez Narodowy Bank Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie poznali również postać Andrzeja Heidricha, twórcy projektów graficznych poprzedniej i obecnej serii naszych rodzimych banknotów: Wielcy Polacy oraz Królowie i Książęta Polski.

Działania edukacyjne w projekcie skierowane były też na rozbudzenie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, zrozumienie mechanizmów rządzących rynkiem oraz przygotowanie do czynnego w nim uczestnictwa poprzez kształtowanie ich świadomości i zachowań w dorosłym życiu. Wykład poświęcony tej tematyce skupiał uwagę m.in. na  wadach i zaletach prowadzenia własnego biznesu, charakterystyce uczestników rynku oraz mechanizmom popytu i podaży.
Czy brak kapitału może być przewagą konkurencyjną?
Czy da się sprzedawać nadzieje i marzenia?
Czy kreowanie marki jest ważniejsze od produktu?
Odpowiedzi na te pytania są wbrew pozorom łatwe, co nie przeszkadzało w zainicjowaniu ciekawej i często wielowątkowej dyskusji na temat praktycznych i moralnych aspektów prowadzenia biznesu…
W trakcie warsztatów z tej tematyki uczestnicy mieli za zadanie stworzyć kilka kreatywnych i nieszablonowych pomysłów na innowacyjne produkty/usługi w ramach własnych firm, wśród których były chociażby takie jak Wiejski Klub Kultury, Centrum Rozrywek dla Singli czy Klub Sportów Ekstremalnych dla Seniorów.
Inspirację dla uczniów stanowiły prezentowane przez prelegentkę liczne przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, m.in. studencki start-up Mad Bicycles Adama Zdanowicza z Podlasia, który oferuje swoim klientom niepowtarzalne wizualnie, projektowane przez nich samych rowery na zamówienie, zachwycające swoją formą i charakterem.
Nie brakowało również dobrych praktyk w zakresie kształtowania polityki marketingowej i kreowania wizerunku produktu. Sztandarowy przykład skuteczności tego typu działań stanowi genialna strategia brandingu Marlboro autorstwa Leo Burnetta z lat 60. ubiegłego wieku.

Tematem cieszącym się szczególnym zainteresowaniem uczniów było bezpieczne korzystanie z transakcji bezgotówkowych, a także zagrożenia związane z zakupami on-line. Coraz częściej banki kierują ofertę kart płatniczych do osób nieletnich, ich użytkownikami mogą być nawet osoby mające zaledwie 13 lat. W związku z tym pilną potrzebą staje się coraz wcześniejsza edukacja młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z pieniądza elektronicznego, zapobiegająca wyłudzeniom danych w Internecie i kradzieży środków z karty (w bankomatach, transakcjach zbliżeniowych, platformach zakupowych).
Jednym z narzędzi, jakimi od tej chwili będą posługiwać się uczniowie, są bezpieczne etui na karty zbliżeniowe (płatnicze, legitymacje uczniowskie, karty miejskie) z technologią RFID, blokujące fale radiowe, dzięki czemu zabezpieczają zarówno środki finansowe na tych kartach, jak też zapisane na nich dane identyfikacyjne. Każdy z uczestników warsztatów poświęconych bezpieczeństwu pieniądza elektronicznego został zaopatrzony w takie właśnie etui.
W ramach zajęć poświęconych finansowaniu nauki, stypendiom i kredytom, uczniowie mieli okazję zapoznać się z możliwymi źródłami pozyskania środków finansowych na dalszą naukę, warunkami korzystania i spłaty, a także sposobami unikania pułapki kredytowej.
Ostatnim z podejmowanych zagadnień w ramach warsztatów dla młodzieży było zarządzanie budżetem domowym i organizacja finansowa przedsięwzięcia. Zajęcia z tego tematu zostały umocowane w obszarze konstruowania i racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi, w tym planowania przychodów i wydatków, a także kształtowania nawyku oszczędzania. W części praktycznej uczestnicy zmagali się z zadaniem zaplanowania własnych dochodów i wydatków z zachowaniem płynności finansowej. O ile z pomysłami na wydatki nikt z nas nie ma na ogół większych problemów, o tyle z wyszukaniem możliwych źródeł przychodów jest już nieco trudniej… ale i tutaj młodzież wykazała się pomysłowością i smykałką biznesową, kreując szeroki wachlarz możliwości zarobkowania, począwszy od wyprowadzania sąsiadom czworonożnych pupilów na spacery, a skończywszy na karierze youtubera.

Dzisiejsze czasy wymuszają na każdym z nas umiejętności adaptacji do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, rynku finansowego oraz rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Rozumienie mechanizmów rządzących tymi rynkami, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i poszerzanie wiedzy dotyczącej stosowanych narzędzi i technologii na wspomnianych rynkach budują kapitał intelektualny społeczeństwa i wzmacniają tym samym krajową gospodarkę.
Dlatego edukacja w powyższym zakresie jest szczególnie istotna w przypadku osób młodych, dopiero wchodzących na rynek i uczących się podejmować samodzielne decyzje konsumenckie.  To właśnie przyświeca Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach i stanowi niejako motto realizowanego projektu „Z pieniądzem za pan brat”.
Żywię nadzieję, że działania edukacyjne wdrażane przez Uczelnię w partnerskich placówkach oświatowych przyczynią się do wzmocnienia świadomości konsumenckiej uczniów i rozwoju umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań i nowych produktów na rynku finansowym.  I – kto wie – może również zainspirują do poszukiwania własnej drogi w biznesie?

W imieniu władz Staropolskiej Szkoły Wyższej pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim placówkom oświatowym biorącym udział w projekcie, za umożliwienie realizacji warsztatów z ich podopiecznymi, bardzo dobrą współpracę organizacyjną i serdeczne przyjęcie naszej inicjatywy edukacyjnej.

Eliza Sułkiewicz
Koordynator Projektu „Z pieniądzem za pan brat”