bip

Wizyta dyrektorów szkół średnich z Ukrainy

W dniach 12-14 października 2018 roku przyjmowaliśmy w murach naszej uczelni Gości z Ukrainy. Byli to dyrektorzy i pracownicy 11 szkół średnich z zachodniej Ukrainy m.in. z Lwowa, Łucka, Tarnopola, Żitomierza, Iwano – Frankowska, Rywnego, Kalusza i Zaleszczyków, z którymi w tym roku uczelnia podjęła współpracę.

Celem pobytu był udział Gości w seminariach nt „Dziecko – refleksje pedagogiczne” oraz „Innowacje – wyzwania XXI wieku”. W czasie spotkania omawiano również kwestie wspólnych obszarów (płaszczyzn) współpracy m.in. w zakresie staży dydaktycznych, konferencji, publikacji, praktyk studenckich, projektów unijnych, itp.
Goście wzięli udział w inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019 na naszej uczelni. Dodać należy, że wśród studentów przystępujących do immatrykulacji wielu było absolwentami goszczących szkół średnich z Ukrainy.
Pobyt Gości z Ukrainy urozmaicony być licznymi spotkaniami studyjnymi m.in. w działającym przy uczelni przedszkolu w Wólce Kłuckiej oraz Kieleckim Parku Technologicznym a także wycieczkami: na Święty Krzyż, Centrum Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia, Centrum Nauki Leonardo da Vinci czy też Zamek w Chęcinach. Podczas wycieczek dopisywała nam piękna, słoneczna aura i złota polska jesień.
Mamy nadzieję że wszyscy Goście byli zadowoleni z pobytu w naszej uczelni i na Ziemi Świętokrzyskiej a wypracowane obszary współpracy przyniosą w bliskiej przyszłości spodziewane efekty.