bip

ŚWIĘTOKRZYSKIE FORUM WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Problematyka osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle istotna w perspektywie rozwoju gospodarczego, postępu technologicznego oraz wzrastającej świadomości społecznej i przyrostu wiedzy na temat specyficznych problemów osób z różnymi rodzajami i poziomami ograniczenia sprawności.

Stąd pojawia się konieczność dyskursu w kwestii rozwiązań dotyczących udzielania pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnościami  w wymiarze regionalnym.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach oraz EduFakty – Uczę Nowocześnie, zorganizowali konferencję dla przedstawicieli środowisk naukowych, szkolnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób zainteresowanych tą problematyką.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania aktualnego stanu wiedzy oraz podejmowanych działań w płaszczyźnie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wymiany poglądów, doświadczeń, dyskusji oraz dobrych praktyk.

PROGRAM KONFERENCJI
– Prawno-społeczna sytuacja osób niepełnosprawnych
– Nowe technologie wsparciem placówek i samorządów
  • Acer for Education – rozwiązania dla edukacji
  • Wyzwania związane z koordynacją projektów edukacyjnych
  • Nowe technologie w kontekście zarządzania placówką publiczną
– Rodzaje działań w systemie pomocy społecznej
– Instytucjonalne formy wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnościami
– Rola i działania instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Forum odbyło się dn. 15 czerwca 2018 r. w Kieleckim Centrum Biznesu, Al. Solidarności 34.