bip

Podsumowane VI Międzynarodowej Konferencji SKN Childhood Space

24 czerwca 2017 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Childhood Space Przestrzeń Dzieciństwa.

Patronat honorowy objęli: Rektor dr Jan Telus, Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. prof. nadzw. StSW, Jolanta Góral-Półrola oraz Radio Fa-Ma. Głównym celem konferencji było ukazanie współczesnych aspektów wychowania dziecka oraz poszukiwanie nowych rozwiązań i wymiana doświadczeń. Zwrócono też szczególną uwagę na problem niezmiernie ważny, mianowicie zbytnią dominację szkoły nad dyscypliną, pilnością, obowiązkowością, przy słabym wspieraniu uczniowskiej inicjatywy, samodzielności i odpowiedzialności.

Uroczystego otwarcia obrad konferencji dokonał rektor dr Jan Telus. Wykład wprowadzający na temat Kompetencje przywódcze współczesnego nauczyciela wygłosiła dr Lidia Pawelec. Następnie rozpoczęła się naukowa dyskusja. Swoje odczyty i prezentacje wygłosiło łącznie 40 studentów. Tematyka wystąpień była różnorodna i poruszała aktualne zagadnienia funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Dotyczyła przemocy wobec dzieci z autyzmem, relacji dziecka z matką odbywającą karę pozbawienia wolności, uzależnień dzieci od Internetu, funkcjonowania dziecka z wadą wymowy w grupie przedszkolnej, roli ojca w rozwoju i wychowaniu dziecka, inicjowaniu sytuacji sprzyjających twórczemu myśleniu na zajęciach matematyki w przedszkolu, idei darmowych podręczników do kształcenia zintegrowanego Nasz elementarz klasa I.

Każdy uczestnik otrzymał CERTYFIKAT aktywnego udziału. Po wysłuchaniu wystąpień oraz dyskusji, wszystkim przybyłym studentom podziękowały oraz zaprosiły na kolejne, już siódme spotkanie, prowadzące konferencję – dr Lidia Pawelec i dr Małgorzata Molenda. Natomiast oni, bogatsi o nowe doświadczenia, zapowiedzieli swój udział w przyszłym roku akademickim. Uroczystego zamknięcia konferencji dokonały prowadzące, które następnie zaprosiły uczestników na poczęstunek.