bip

Eksperyment pt. Geografia, turystyka i rekreacja we współczesnej edukacji

Staropolska Szkoła Wyższa wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie raz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowała w latach 2014 – 2017 eksperyment pt. Geografia, turystyka i rekreacja we współczesnej edukacji.

Głównym celem eksperymentu było poszerzenie i ugruntowanie wiedzy geograficzno – turystycznej oraz powiązanie teorii z praktyką na zajęciach poza salą lekcyjną. W trakcie trwania eksperymentu położono duży nacisk na turystykę i rekreację znacznie wykraczającą poza podstawę programową.

Poprzez udział w wycieczkach naukowych i zajęciach terenowych uczniowie pogłębili swoją wiedzę i fascynacje turystyką i rekreacją, rozwiązywali problemy naukowe, kształcili logiczne i twórcze myślenie. Uczniowie brali udział w przygotowanych przez obie Uczelnie zajęciach wykładowych z zakresu turystyki oraz geografii.

Jednym z ważniejszych elementów eksperymentu był wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Berlina wspólnie ze studentami oraz kadrą wykładową Staropolskiej Szkoły Wyższej, jak również udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z udziałem Ambasadora Irlandii w Polsce, wybitnych profesorów z USA, Irlandii oraz Turcji pn. „Easter Rising 1916” organizowanej przez naszą uczelnię.

  Prezentacja eksperymentu
 link do prezentacji w programie Prezi: https://prezi.com/stxr7eu8jpgf/geografia-turytyka-i-rekreacja-we-wpocz/