bip

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-  Szkoleniowa

W dniu 16 czerwca 2023 roku w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowo- szkoleniowa: Wczoraj, dziś i jutro pracy socjalnej. Formy pomocy rodzinie.

Współorganizatorem konferencji był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. W czasie konferencji poruszano zarówno praktyczne jak i teoretyczne aspekty pracy socjalnej. Składamy serdeczne podziękowania prelegentom oraz wszystkim uczestnikom.