bip

Inauguracja realizacji projektu edukacyjnego Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych

Dnia 23 marca 2023 r. webinarium „Jak przedstawić postać Mikołaja Kopernika dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?” oficjalnie rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych, który został opracowany przez Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych.

Powyższy projekt składa się z dwóch części: „Niebo nad Świętokrzyskim” (termin realizacji marzec – czerwiec 2023 r.) oraz „Mikołaj Kopernik nie tylko astronom” (termin realizacji wrzesień – grudzień 2023 r.).

W wyniku Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku pierwsza z części projektu „Niebo nad Świętokrzyskim” otrzymała dofinansowanie.

Projekt „Niebo nad Świętokrzyskim” realizujemy wspólnie z Akademicką Fundacją Staropolską.

W webinarium wzięły udział 83 nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego. Uczestniczki webinarium otrzymały dostęp do kursu e-learningowego na CEL StANS „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych”, na którym zostały zamieszczone materiały dla nauczycieli i uczniów do przeprowadzenia zajęć „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w dwóch grupach wiekowych (5 – 6-latków i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej).

Prezentacja z webinarium inaugurującego projekt

Autor: Monika Bojarska