bip

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Uroczyste Gaudeamus Igitur zabrzmiało 21 października. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych rozpoczęła nowy rok akademicki.

Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowy moment w życiu każdej uczelni. To czas planów, ale także podsumowań i refleksji. Jest to bowiem rozpoczęcie szczególne, które w swojej istocie musi uwzględniać zarówno to, co za nami, jak i to, co przed nami – zaznaczała dr hab. prof. StANS Jolanta Góral-Półrola, Rektor naszej Uczelni.

Warto podkreślić, że w siedzibie głównej w Kielcach, ale także w pięciu Filiach StANS – w Bochni, Dublinie, Myślenicach, Lwowie, Łucku kształci się niemal 3 tysiące studentów na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich, na 10 kierunkach i 78 specjalnościach. To grono uzupełnia ponad 400 słuchaczy studiów podyplomowych. W ciągu ostatnich trzech lat uczelnia uzyskała 13 uprawnień do prowadzenia studiów na nowych kierunkach i poziomach kształcenia (m.in. bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, marketing i biznes elektroniczny, zarządzanie, psychologia).

W 2022 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach tytuł „Uczelnia Liderów”, a także certyfikat i statuetkę „Primus”. W tym samym roku zostaliśmy liderem regionu w kategorii „Nauka”. Z inicjatywy i głosami naszych studentów w Wielkim Plebiscycie Edukacyjnym „Echa Dnia” Staropolska Akademia zajęła II miejsce w kategorii uczelnia przyjazna studentom.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Rektor złożyła wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia na nowy rok akademicki. – Niech nie brakuje nam zapału i wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we własne możliwości. Nie bójmy się stawiać czoła przeciwnościom i odważnie kroczyć przed siebie, bo – jak pisał Goethe – „Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię”. Odważnych więc marzeń, które dodadzą nam skrzydeł!

Szczególne słowa skierowała także do studentów. – Wykorzystajcie swój czas w naszej Akademii także na praktykowanie prawdy, piękna, tolerancji, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności. Uwierzcie w ich moc sprawczą. Nie czekajcie aż świat stanie się lepszy, sami takim go czyńcie!

Po przemówieniu odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Uroczysty akt ślubowania odczytał dr Dariusz Kruk, Prorektor StANS. W trakcie inauguracji swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Nie zabrakło także głosu studentów. W ich imieniu przemawiał Michał Strzałka, Przewodniczący Koła Naukowego Instytutu Psychologii. Inauguracyjny wykład pt. „Multi multa sciunt, nemo omnia. O zastosowaniu sztucznej inteligencji” wygłosił dr hab. Artur Kuchciński, prof. StANS. Odczytano także listy gratulacyjne.

W trakcie wydarzenia wręczono również odznaczenia. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Edukacji i Nauki

– za zasługi w działalność na rzecz rozwoju nauki Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr Jan Telus;

– za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

Medalem Złotym za długoletnią służbę:

– Krzysztof Kaputa

– dr Antoni Kasprzycki

– Robert Kucharski

Medalem Brązowym za długoletnią służbę:

– Marta Durgun

Nagrody Rektor StANS za wkład w dzieło rozwoju Uczelni za rok akademicki 2022/2023 otrzymali:

– dr Antoni Kasprzycki – Dyrektor Administracyjny Filii w Myślenicach StANS,

– dr Yaroslav Yanyshyn – Dyrektor Administracyjny Filii we Lwowie StANS.

Inaugurację zakończył kwadrans z muzyką Chopina w wykonaniu Artura Jaronia.

Wśród gości obecni byli:

– Krzysztof Słoń – Senator RP

– Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski

– Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty

– Jarosław Karyś – Przewodniczący Rady Miasta Kielce

– Tomasz Pleban – Wicestarosta Świętokrzyski

– ks. dr Adam Perz – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

– dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK – Prorektor ds. medycznych UJK

– dr Ewelina Żuchowska – Dziekan Wydziału Pedagogicznego ANS im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

– dr Barbara Kruk – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej

– dr Dariusz Palacz – Dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego ANS im. Profesora Lipińskiego

– dr Jan Telus, prof. StANS – Jeden z Założycieli StANS, Rektor Senior

– prof. Lipczuk Vasyl – członek Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy

– dr Petro Oleshko, prof. Wołyńskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego Nauczycieli, Dyrektor Wołyńskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego Nauczycieli

– dr hab. Kinakh Nelya, prof. Wołyńskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego Nauczycieli, Dyrektor Katedry Pedagogiki i Psychologii

– Natalia Rubleva – Zastępca Dyrektora Wołyńskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego Nauczycieli

– porucznik Marcjanna Pakuła – Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Kielcach

– nadkom. Andrzej Górka – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

– Adam Styczeń – Dyrektor SPZOZ w Myślenicach

– Anna Pluta, Piotr Franiek – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona

– Marta Mucha-Krogulec – Kierownik Zespołu OKE Oddziału Świętokrzyskiego

– Marcin Sikorski – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie

– Tadeusz Tkaczyk – Wójt Gminy Strawczyn

– Zbigniew Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów

– dr Marek Graczyk – Prezes Polskiego Towarzystwa Treningu Mentalnego

– Agnieszka Ferens – Dyrektor Administracyjny Akademickiej Fundacji Staropolskiej

– Marcin Szczupacki – Członek Zarządu Beta Security ISO Sp. z o.o.

Listy gratulacyjne [pobierz…]