bip

Dofinansowanie do studiów podyplomowych w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla osób indywidualnych (start: 09.01.2024), a także przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników (start: 12.01.2024) z województwa świętokrzyskiego, chcących podnieść swoje kompetencje. Można zyskać nawet 90% dofinansowania!

W ramach programu będzie można skorzystać z dofinansowania do studiów podyplomowych w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych, która zarejestrowana jest w Bazie Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.  

– program kierowany jest do osób dorosłych-indywidualnych, a także przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników z województwa świętokrzyskiego

– można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 90% (osoby indywidualne) oraz 80% (przedsiębiorcy)

– nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie:

dla osób indywidualnych od 09.01.2024 r. do 23.01.2024 r., w godz. 8.00 – 14.00 

dla przedsiębiorców od 12.01.2024 r. do 26.01.2024 r., w godz. 8.00 – 14.00

– wnioski należy dostarczyć w formie papierowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera

– wnioski oceniane będą według kolejności zgłoszeń

Kierunki studiów podyplomowych w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach dostępne w Bazie Usług Rozwojowych:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=159613&mozliwoscDofinansowania=0

Zasady przyznawania dofinansowań i dokumenty do pobrania na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

– dla osób indywidualnych

https://wupkielce.praca.gov.pl/-/22545493-nabor-bur-ii-1-2024-dzialanie-10-9-dla-osob-indywidualnych

– dla pracodawców

https://wupkielce.praca.gov.pl/-/22584964-nabor-bur-i-1-2024-dzialanie-10-6-dla-pracodawcow

SZCZEGÓŁY:

– w zakresie naszej oferty studiów podyplomowych (StANS) – 41 345 85 88 lub dziekanat@stans.edu.pl 

– w zakresie składania wniosków (WUP) – 41 364 16 60 lub wup@wup.kielce.pl

Nabór realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

w ramach projektu „BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.09 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie

oraz w ramach projektu „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.06 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw.