bip

Konferencja szkoleniowa – Alternatywne metody rozwiązywania problemów: negocjacje, mediacje, facylitacja

Termin: 23 maja 2018 r.

Zarejestruj się na konferencję:  https://www.stsw.edu.pl/naukadlapraktyki2b/

Celem konferencji jest zaprezentowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, takich jak negocjacje, mediacje i facylitacja. Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania tych metod w środowisku oświatowym. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności odpowiedniego doboru i wykorzystania metod, w zależności od sytuacji i uczestników.

Wybrane tematy w programie konferencji:
· Negocjacje – kto w szkole negocjuje
· Nauczyciel mediatorem – możliwości i wymagane umiejętności
· Facylitacja jako metoda prowadzenia spotkań
· Facylitacja a rada pedagogiczna
· Facylitacja podczas zebrań z rodzicami

Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej, Burmistrz Miasta Bochnia i Starosta Powiatu Bocheńskiego.