bip

Bezpłatne warsztaty online

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na bezpłatne warsztaty online pt. „Elementy Treningu Mentalnego w doradztwie zawodowym” oraz „Motywacja w doradztwie zawodowym”.

Warsztaty są przeznaczone dla doradców zawodowych lub osób/nauczycieli zainteresowanych doradztwem zawodowym. Warsztaty odbędą się na platformie MS Teams w dniu 26.01.2023 roku o godzinie 11.00. Istnieje możliwość potwierdzenia udziału certyfikatem uczestnictwa.

Prowadzący warsztaty:

Benita Liliana Susoł
Psycholog. Zainteresowania: psychologia emocji i motywacji, komunikacja interpersonalna. Autor specjalistycznych szkoleń i treningów.
Nauczyciel akademicki Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

dr Marek Graczyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Treningu Mentalnego (PTTM), certyfikowany psycholog sportu klasy mistrzowskiej- superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), certyfikowany psycholog w Unii Europejskiej w obszarze psychologii sportu (EFPA/EuroPsy).
Dziekan Instytutu Psychologii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach online zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem:
https://forms.gle/9ch8busqptw4CQou9