bip

Bezpieczeństwo
i zarządzanie kryzysami
w Kielcach

Z radością pragnę poinformować, że decyzją nr DSW-WNN.8014.47.2022.4.SG Ministra Edukacji i Nauki Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach otrzymała pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami”, prowadzonych w Kielcach.

Wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego sukcesu, składam serdeczne podziękowania.

dr hab. Jolanta Góral – Półrola, prof. StANS
Rektor STANS