bip

AKREDYTACJA PKA NA KOLEJNE 6 LAT DO PROWADZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU: EKONOMIA

Z wielką satysfakcją informuję, Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą nr 418/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. wydała pozytywną opinię w sprawie oceny programowej kierunku: ekonomia, prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
w Filii StANS w Łucku. Tym samym Uczelnia uzyskała akredytację do prowadzenia studiów na ww. kierunku na kolejne sześć lat.

Wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, pracą przyczynili się to tego niewątpliwego sukcesu – w szczególności Panu dr hab. Arturowi Kuchcińskiemu, prof. ucz., Dziekanowi  Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz  Panu dr Yuriy Hofmanowi, Dyrektorowi Administracyjnemu Filii StANS w Łucku składam serdeczne podziękowania.