bip

Marketing & E-business

Available in cities

Degree course mission

Preparation of graduates to use digital technologies and the Internet in broadly understood internet business as a response to the needs of both the European and Polish market. As a result of the mission, the effect of the education process in this field are the skills to use knowledge, methods and analytical tools for effective operations on the Internet and in the broadly understood electronic business.


Organization of studies

The studies last six semesters, both in full-time and extramural part-time systems. The studies have a practical profile – which means a large share of practical classes in the study plan: workshops, laboratories, exercises, seminars and foreign internships. Classes end with a diploma exam. Students obtain a bachelor’s degree.


Continuation of learning

Graduates of the first degree studies may continue their education at the MA studies in the field of Marketing & E-business or related fields : Economics, Management, Marketing.


What do you gain by studying Economics at Old Polish University

 • access to up-to-date knowledge,
 • classes with practitioners,
 • skills- and creativity-oriented education,
 • development of social competences: working in groups, increasing the efficiency of communication skills, building self-esteem, etc.,
 • possibility of internships in companies from Malopolska region,
 • possibility of internships and placements abroad under the Erasmus+ programme

Majors

Digital marketing

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat możliwości wykorzystania Internetu w działalności marketingowej oraz poznanie zasad funkcjonowania rynku internetowego. Program specjalności zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystywanie narzędzi typowych dla marketingu internetowego oraz formułowanie strategii marketingowej firmy w środowisku wirtualnym.

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technik wykorzystania Internetu w działalności marketingowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Specjalność przygotowuje studentów do projektowania i wdrażania internetowych kampanii promocyjnych, zarządzania całokształtem działań w obszarze marketingu internetowego, prowadzenia badań w środowisku internetowym oraz analizy i badań Internetu.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach, korporacjach, organizacjach non profit, administracji na stanowiskach związanych z działalnością marketingowa z wykorzystaniem Internetu. Również do osób planujących prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług marketingowych w sieci.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m. in. w zakresie:

 • zarządzania,
 • marketingu,
 • przedsiębiorczości i innowacji,
 • analizy modeli biznesowych,
 • programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie,
 • badania rynku,
 • socjologii mediów i reklamy,
 • zarządzania projektami w sieci,
 • projektowania i zarządzania stroną Internetową,
 • komunikacji w biznesie,
 • działania sklepów i witryn Internetowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m. in. w zakresie:

 • programowania i realizowania działań marketingowych w sieci,
 • wykorzystywania Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami,
 • programowania kampanii marketingowych w Internecie,
 • budowania kontaktów i lojalności z klientami,
 • budowaniu marki i działaniach PR w Internecie,

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 • firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż,
 • instytucjach sektora publicznego,
 • organizacjach non-profit.

Absolwenci zajmują stanowiska specjalistów w zakresie marketingu internetowego. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

E-commerce

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy z zakresu handlu elektronicznego, poznanie problematyki zarządzania sprzedażą na różnych rynkach. Przedmioty specjalnościowe takie jak: e-biznes oraz programy komputerowe w e-biznesie, będą miały za zadanie pogłębienie wiedzy studentów w obszarze możliwości i wykorzystania tych programów w biznesie elektronicznym. Program specjalności zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystywanie narzędzi typowych dla handlu internetowego oraz formułowania strategii budowania relacji środowisku wirtualnym.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach i na stanowiskach związanych z handlem w Internecie oraz w innych organizacjach gdzie istotne jest budowanie efektywnych relacji z klientami w sieci. Również do osób planujący prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej  z wykorzystaniem Internetu.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m. in. w zakresie:

 • zarządzania,
 • marketingu,
 • przedsiębiorczości i innowacji,
 • analizy modeli biznesowych,
 • programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie,
 • e-biznesu,
 • zarządzania w e-biznesie,
 • zarządzania projektami w sieci,
 • projektowania i zarządzania stroną Internetową,
 • komunikacji w e-biznesie,
 • działania sklepów i witryn Internetowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m. in. w zakresie:

 • programowania i realizowania handlu elektronicznego,
 • wykorzystywania narzędzi Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami,
 • budowania i zarządzania sklepami i witrynami internetowymi,
 • budowania kontaktów i lojalności z klientami,
 • bezpieczeństwa w gospodarce elektronicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 • firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż,
 • instytucjach sektora publicznego,
 • organizacjach non-profit.

Absolwenci zajmują stanowiska specjalistów w zakresie handlu internetowego i kontaktów z klientami. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.