bip

Marketing i biznes elektroniczny

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Przygotowanie absolwentów kierunku do korzystania z technologii cyfrowych i sieci Internetu w szeroko rozumianym biznesie internetowym, jako odpowiedzi na potrzeby rynku zarówno europejskiego jak i polskiego. Efektem procesu kształcenia na tym kierunku, jako realizacja misji, są umiejętności wykorzystania wiedzy, metod i narzędzi analitycznych do efektywnych działań w Internecie i szeroko rozumianym biznesie elektronicznym.


Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia mają profil praktyczny – co oznacza duży udział zajęć praktycznych w planie studiów: warsztaty, laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria i praktyki zawodowe. Zajęcia kończą się egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.


Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku: Marketing i biznes elektroniczny lub na kierunkach pokrewnych takich jak: Ekonomia, Zarządzanie, Marketing, itp.


Co zyskujesz studiując Marketing i biznes elektroniczny w StSW:

 • dostęp do aktualnej wiedzy,
 • zajęcia z praktykami,
 • kształcenie nastawione na umiejętności i rozwijanie kreatywności,
 • rozwój kompetencji społecznych: praca w grupach, podnoszenie efektywności umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości itp.,
 • możliwość odbycia praktyk w firmach z Małopolski,
 • możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus Plus.

Specjalności

Marketing internetowy

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat możliwości wykorzystania Internetu w działalności marketingowej oraz poznanie zasad funkcjonowania rynku internetowego. Program specjalności zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystywanie narzędzi typowych dla marketingu internetowego oraz formułowanie strategii marketingowej firmy w środowisku wirtualnym.

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technik wykorzystania Internetu w działalności marketingowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Specjalność przygotowuje studentów do projektowania i wdrażania internetowych kampanii promocyjnych, zarządzania całokształtem działań w obszarze marketingu internetowego, prowadzenia badań w środowisku internetowym oraz analizy i badań Internetu.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach, korporacjach, organizacjach non profit, administracji na stanowiskach związanych z działalnością marketingowa z wykorzystaniem Internetu. Również do osób planujących prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług marketingowych w sieci.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m. in. w zakresie:

 • zarządzania,
 • marketingu,
 • przedsiębiorczości i innowacji,
 • analizy modeli biznesowych,
 • programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie,
 • badania rynku,
 • socjologii mediów i reklamy,
 • zarządzania projektami w sieci,
 • projektowania i zarządzania stroną Internetową,
 • komunikacji w biznesie,
 • działania sklepów i witryn Internetowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m. in. w zakresie:

 • programowania i realizowania działań marketingowych w sieci,
 • wykorzystywania Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami,
 • programowania kampanii marketingowych w Internecie,
 • budowania kontaktów i lojalności z klientami,
 • budowaniu marki i działaniach PR w Internecie,

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 • firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż,
 • instytucjach sektora publicznego,
 • organizacjach non-profit.

Absolwenci zajmują stanowiska specjalistów w zakresie marketingu internetowego. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Handel elektroniczny w sieci

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy z zakresu handlu elektronicznego, poznanie problematyki zarządzania sprzedażą na różnych rynkach. Przedmioty specjalnościowe takie jak: e-biznes oraz programy komputerowe w e-biznesie, będą miały za zadanie pogłębienie wiedzy studentów w obszarze możliwości i wykorzystania tych programów w biznesie elektronicznym. Program specjalności zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystywanie narzędzi typowych dla handlu internetowego oraz formułowania strategii budowania relacji środowisku wirtualnym.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach i na stanowiskach związanych z handlem w Internecie oraz w innych organizacjach gdzie istotne jest budowanie efektywnych relacji z klientami w sieci. Również do osób planujący prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej  z wykorzystaniem Internetu.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m. in. w zakresie:

 • zarządzania,
 • marketingu,
 • przedsiębiorczości i innowacji,
 • analizy modeli biznesowych,
 • programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie,
 • e-biznesu,
 • zarządzania w e-biznesie,
 • zarządzania projektami w sieci,
 • projektowania i zarządzania stroną Internetową,
 • komunikacji w e-biznesie,
 • działania sklepów i witryn Internetowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m. in. w zakresie:

 • programowania i realizowania handlu elektronicznego,
 • wykorzystywania narzędzi Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami,
 • budowania i zarządzania sklepami i witrynami internetowymi,
 • budowania kontaktów i lojalności z klientami,
 • bezpieczeństwa w gospodarce elektronicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 • firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż,
 • instytucjach sektora publicznego,
 • organizacjach non-profit.

Absolwenci zajmują stanowiska specjalistów w zakresie handlu internetowego i kontaktów z klientami. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.