bip

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Kielce 21 – 22 października 2022 r.

CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest zapoznanie teoretyczne i praktyczne z różnymi aspektami sytuacji kryzysowych w wymiarze bezpieczeństwa, ekonomii, pedagogiki i psychologii. Ponadto celem będzie przedstawienie przyczyn zagrożeń oraz omówienie potencjalnych rozwiązań na szczeblu krajowym
i międzynarodowym.

PANELE DYSKUSYJNE I OBSZARY TEMATYCZNE:
1. Organizacyjne i ekonomiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
2. Polityczne aspekty przezwyciężania sytuacji kryzysowych w Europie i na świecie.
3. Zarządzanie kryzysowe i stan obronności w Europie.
4. Pedagogika wobec wyzwań sytuacji kryzysowych.
5. Terroryzm, migracje – problemy współczesnej Europy.
6. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.

SKŁAD RADY NAUKOWEJ
prof. dr hab. Hanifi Aslan – Hasan Kalyoncu University w Gaziantep (Turcja);
prof. dr hab. Ivana Butoracová Šindleryová – University of St. Cyril and Methodius in Trnava (Słowacja);
dr hab. Magdalena Byczkowska, prof. ucz. – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
prof. dr hab. Emre Civelec – Istanbul Commerce University (Turcja);
prof. dr hab. Turkay Dereli – Rektor Hasan Kalyoncu University w Gaziantep (Turcja);
prof. dr hab. Imrich Dufiniec – Univerity of Security Management in Kosice (Słowacja);
prof. dr hab. Yakup Durmaz – Hasan Kalyoncu University w Gaziantep (Turcja);
dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. ucz. – Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach;
dr Anna Hajdukiewicz – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach;
dr hab. Radosław Harabin, prof. ucz. – Pełnomocnik Rektora Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach ds. Kształcenia Praktycznego;
dr Tomasz Konopka – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Dyrektor Instytutu Psychologii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach;
prof. dr hab. Marian Kozub – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
dr Dariusz Kruk – Prorektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach;
dr Artur Kuchciński – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach;
dr hab. Oleg Leszczak, prof. ucz. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
prof. dr hab. Andrej Lisec – Deputy Dean of Finance and Enviromental Cooperation, Faculty of Logistics University of Maribor (Słowenia);
dr hab. Anna Majzel – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
prof. dr hab. Sabri Oz – Istanbul Commerce University (Turcja);
prof. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut – Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie;
prof. dr hab. Dariusz Rott – Dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
prof. dr hab. Janusz Soboń – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
dr hab. Ryszard Stefański, prof. ucz. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, prof. ucz. – Pełnomocnik Rektora Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach ds. Jakości Kształcenia

Komitet organizacyjny:
dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, prof. ucz. – przewodniczący;
gwj@stans.edu.pl, tel. 780 077 181
dr hab. Radosław Harabin, prof. ucz. – z-ca przewodniczącego;
r.harabin@stans.edu.pl, tel. 697 023 138
dr Artur Kuchciński – z-ca przewodniczącego;
akuchcinski@stans.edu.pl, tel. 606 147 688
mgr Marta Telus – sekretarz;
m.telus@stans.edu.pl, tel. 668 836 432
mgr Marta Durgun – z-ca sekretarza;
dziekanat@stans.edu.pl, tel. 518 404 999

Terminy:
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji – do 15 września 2022 r.
Rozpoczęcie Konferencji – 21 października 2022 r. (piątek), godz. 9:00

Rozdział w monografii:
Artykuły przygotowane według załączonych wymogów edytorskich należy przygotować do dnia
20 listopada 2022 roku i przesłać w formie elektronicznej na adres konferencja@stans.edu.pl.

Miejsce obrad:
Hotel Kongresowy w Kielcach, Aleja Solidarności 34, 25-323, Kielce

Zakwaterowanie Uczestników:
Hotel Kongresowy w Kielcach, Aleja Solidarności 34, 25-323, Kielce
http://hotelkongresowy.pl/

Adres do korespondencji:
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach,
Piwnika „Ponurego” 49, 25-666, Kielce
tel./fax: (41) 41 345 85 88, e-mail: konferencja@stans.edu.pl

Języki:
Językami roboczymi konferencji są polski, angielski. Wszystkie przyjęte artykuły nadesłane w jednym z tych języków będą opublikowane po uprzednim uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Wskazówki dla autorów:
Komitet Naukowy dołącza instrukcję, według której Autorzy są zobowiązani przygotować rozdział monografii do opublikowania – wymagania edytorskie.

Patronat: