bip

Współpraca z IBE

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach bierze udział w projekcie przygotowania opisów dwóch kwalifikacji rynkowych z obszaru edukacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. IBE to interdyscyplinarna jednostka prowadząca badania nad funkcjonowaniem systemu edukacji oraz rynku pracy. Instytut zajmuje się także koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Celem współpracy pomiędzy Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a IBE jest  przygotowanie opisów dwóch kwalifikacji rynkowych w edukacji służących potwierdzeniu umiejętności przydatnych w pracy nauczycieli, które nabywają oni w toku realizacji swoich czynności zawodowych. 

Opis kwalifikacji realizowany jest w ramach projektu systemowego Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.