bip

Webinarium „Standardy ochrony małoletnich w mojej placówce – “Ustawa Kamilka”

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza wszystkich zainteresowanych pracujących w placówkach, do których uczęszczają lub w których przebywają małoletni na 2-godzinne webinarium „Standardy ochrony małoletnich w mojej placówce – “Ustawa Kamilka”. Powyższe webinarium odbędzie się w dniu 21 maja 2024 o godz.: 17:00 na platformie MSTeams.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami prawa, które muszą być wprowadzone do 15 sierpnia 2024 r. we wszystkich placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, religijnych, artystycznych, medycznych, rekreacyjnych, sportowych lub związanych z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

Webinarium poprowadzi Łukasz Chlebny – radca prawny, trener, wykładowca, doświadczony prawnik prowadzący własną praktykę, w tym obsługę prawną dwóch wyższych uczelni niepublicznych, świetnie orientujący się w zagadnieniach edukacji, szkolnictwa wyższego, ekonomii społecznej i zamówień publicznych, współpracujący zarówno z podmiotami ekonomii społecznej, jak i z JST I OPS z terenu centralnej i południowo-wschodniej Polski.

Na przestrzeni lat wsparł w rejestracji i doradził w ramach formalno-prawnych aspektów funkcjonowania ponad 1200 organizacji pozarządowych. Doradca w kilku Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim, mazowieckim i lubelskim.

Koszt udziału w webinarium wraz z zaświadczeniem w wersji elektronicznej wynosi 30 zł. Możliwe jest wystawienie faktury na placówkę oświatową.

Możliwe są dwa rodzaje zaświadczeń za udział w webinarium: zaświadczenie elektroniczne w cenie szkolenia i zaświadczenie papierowe z wysyłką płatne dodatkowo 15 zł.

Opłaty za webinarium proszę wpłacić na konto bankowe Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach: 97 1020 2629 0000 9902 0379 7263

Tytuł przelewu: Ustawa Kamilka, imię i nazwisko

Dowód wpłaty za kurs online w wersji elektronicznej (zeskanowany lub w PDF) proszę przesłać do 20 maja 2024 r. na adres e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/utg6VqM9yzFrKQGVA

Link do webinarium otrzymają Państwo na dzień przed webinarium (po przesłaniu dowodu wpłaty na adres mailowy podany powyżej).

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Marią Krogulec-Sobowiec.

adres e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl

tel. 694 434 345