bip

Фінанси та бухгалтерський облік – І ступінь

Доступна у містах

Місія напрямку

Напрямок Фінансів та Бухгалтерського обліку ідеально вписується в місію університету, яка спрямована на те, щоб кожен випускник мав, перш за все, практичні навички та розвивав соціальні компетенції та творчі настрої, необхідні для протистояння викликам, поставленим ринком у глобальній економіці, що розвивається. Це пов’язано з тим, що дослідження в цій галузі зосереджені на питаннях, пов’язаних з управлінням грошовими ресурсами, обліком операцій, фінансовими інструментами, що використовуються для цього, а також аналізом і контролем фінансових потоків у всіх суб’єктах, що працюють в сучасній економіці. Навіть домашнє господарство сьогодні не може ефективно функціонувати без елементарних знань з фінансів та бухгалтерського обліку. З іншого боку, жоден суб’єкт господарювання не може обійтися без хороших фахівців у цій сфері, починаючи від ФОП, через усі види, типи та розміри підприємств, установ та органів місцевого самоврядування, і закінчуючи найбільшим суб’єктом, яким є держава.


Організація навчання

Навчання в бакалавраті триває шість семестрів, як денна, так і заочна форма навчання. Навчання має практичний профіль, що означає велику частку практичних занять у навчальному плані: практикуми, лабораторії, вправи, семінари та стажування. Заняття закінчуються екзаменом на диплом. Випускники отримують ступінь бакалавра.


Продовження навчання

Випускник І ступеня може продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю «Фінанси та бухгалтерський облік», «Економіка» або в аспірантурі.


Що ви отримуєте, вивчаючи Фінанси та Бухгалтерський облік у STANS

Перш за все, інтимні умови для навчання в малих групах, у дружньому оточенні та поблизу місця постійного проживання. Додатковою перевагою навчання в STANS є можливість поїхати з навчальним візитом до Ірландії та Словаччини, створити та впровадити хороші освітні практики разом зі студентами з цих країн. Ви також можете взяти участь у програмі Erasmus + та отримати практичний досвід як вдома, так і за кордоном.

Спеціальності

Державні фінанси

Мета
Спеціалізація: Державні фінанси орієнтуються на надання студентам знань, які включають, зокрема, принципи, правила та методи управління державними фінансами. Під час навчання студенти набувають навичок правильного та вільного використання основних понять у сфері державних фінансів, аналізу явищ у сфері державних фінансів (як у правовому, так і економічному плані), використання доступних джерел інформації про державні фінанси. сектору, а також знання структури та специфіки окремих підрозділів сектору.

Предмети, що проводяться в рамках лекцій, вправ та семінарів зі спеціалізації державних фінансів, включають, серед іншого: соціальне страхування, фінанси місцевого самоврядування в країнах ЄС, економіку державного сектору, фінансування регіонального розвитку, фінансові програми ІТ, фіскальна політика.

Викладає предмети досвідчений професорсько-викладацький склад з академічним досвідом та науковими досягненнями, а також працівники державних та управлінських підприємтв.

Для кого?
Спеціалізація адресована в першу чергу студентам, які хочуть працювати в органах місцевого самоврядування, державних установах або в податковій адміністрації. Друга група адресатів цієї спеціалізації – це ті, хто буде діяти на підприємствах та установ, які співпрацюють з державним сектором у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі – співфінансуються за рахунок державної чи європейської допомоги, а також у фінансових установах, які обслуговують цей сектор.

Практичний вимір освіти
Ви отримаєте знання з :

• принципів та правил, а також методів та інструментів фінансового менеджменту,
• правил організації у сфері державних фінансів,
• аналізу явищ і процесів, пов’язаних із створенням державних фондів,
• поясненням взаємозв’язку між збором і витрачанням державних коштів,
• поясненням причин і наслідків виникнення грошових явищ і процесів на макроекономічному рівні,
• аналізу фінансових відносин між державним і приватним секторами.

Ви розвиваєте та вдосконалюєте свої практичні навички, в т.ч з точки зору:

• використання коштів відповідно до принципів державних фінансів,
• аналізуючи умови та хід фінансових процесів,
• правильне та вільне використання основних понять у сфері державних фінансів,
• аналізуючи явища, що відбуваються в секторі державних фінансів (як у правовому, так і в економічному плані),
• використання доступних джерел інформації про сектор державних фінансів,
• вільно рухатися в межах структури та правової та фінансової специфіки окремих підрозділів сектору.

Професійна перспектива

Після закінчення навчання ви знайдете роботу в:

• підприємствах, що співпрацюють із сектором державних фінансів,
• фінансових установах, що обслуговують державний сектор,
• установах, що здійснюють державно-приватне партнерство, у тому числі співфінансовані з державних або європейських фондів допомоги,
• всіх підрозділах сектору державних фінансів на посадах, пов’язаних з фінансовим управлінням цих одиниць, зокрема в органах місцевого самоврядування (гміни, повіти, воєводства).

Бухгалтерський облік

МЕТА

Метою навчання за цією спеціалізацією є надання студентам знань, практичних навичок у сфері Бухгалтерського обліку, які використовуються при веденні бізнесу всіма підприємствами та іншими організаціями відповідно до польських та ЄС нормативних актів балансового та податкового законодавства. У рамках спеціалізації отримують знання в галузі бухгалтерського обліку, балансу та звіту про прибутки та збитки, процедур оподаткування та соціального забезпечення.

Студенти набувають навичок ведення обліку діяльності, складання звітності та здійснення податкових і страхових розрахунків. Вони здобувають практичні навички використання набутих знань і готові вести бухгалтерський облік, складати фінансові та статистичні звіти, податкові та страхові декларації, готувати інформацію для управлінських цілей.

Предмети, що проводяться в рамках лекцій, вправ та практикумів з бухгалтерської спеціалізації: фінансова звітність, управління оборотним капіталом, фіскальна політика, управлінський облік, бюджетний облік, податковий облік, ІТ-фінансові програми, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Викладають предмети досвідчені викладачі з академічним досвідом та науковими досягненнями, а також бухгалтери, менеджери та практики бізнесу.

Для кого?

Спеціалізація адресована всім, хто бажає працювати в різних установах фінансового ринку та господарських організаціях, таких як: банки, бухгалтерії, пенсійні фонди, страхові компанії, органи державної влади та місцевого самоврядування, виробничі, сервісні та торговельні компанії, консалтингові компанії, акціонерні товариства,біржі. Випускники також готові до самостійної економічної діяльності.

Практичний вимір освіти

Ви отримаєте знання з:

• ведення бухгалтерського обліку, складання балансу та звіту про прибутки та збитки,
• процедури оподаткування та соціального забезпечення,
• державні фінанси та податкова система,
• банківська справа та ринок капіталу,
• корпоративні фінанси та фінансовий аналіз,
• міжнародні фінанси.
Ви розвиваєте та вдосконалюєте свої практичні навички, в т.ч з точки зору:

• ведення ефективного бухгалтерського обліку,
• аналізи та оцінки основних економічних явищ,
• аналізуючи умови та хід фінансових процесів,
• оцінка економічного та фінансового стану,
• ведення обліку економічних подій,
• вирішення проблем у сфері бухгалтерського обліку та фінансів,
• використання ІТ фінансових програм.

Професійні перспективи

Випускники спеціалізації готові вести власний облік
та податкові розрахунки. Також вони можуть працювати бухгалтерами в бухгалтеріях
і в бізнес-одиницях. Знання та навички, отримані в рамках спеціалізації, також стануть у пригоді для ведення власного бізнесу.

Після закінчення навчання ви знайдете роботу в:

• бухгалтерії,
• бухгалтерські та фінансові відділи підрозділів,
• страхові компанії,
• органи державної влади та місцевого самоврядування,
• виробничі, сервісні та торговельні підприємства,
• консалтингові компанії та установи бізнес-середовища.

Банківська справа та нерухомість

Мета

Метою спеціалізації є надання практичних знань та озброєння студентів навичками, пов’язаними з функціонуванням у банківському секторі та секторі нерухомості. Непрямою метою є також виховання незалежних, надійних та відповідальних працівників банку та підрозділів, пов’язаних з ринком нерухомості, шляхом стимулювання творчості та вміння самостійно виконувати завдання.

Теми, що проводяться в рамках лекцій, вправ та семінарів, охоплюють питання, пов’язані з: іпотечним банком, електронним банкінгом, банківським ризиком, аналізом ринку нерухомості, посередницькою діяльністю, середовищем правового ринку нерухомості, оцінкою нерухомості, технікою продажу та стандартами обслуговування клієнтів.

Навчання проводиться досвідченим викладацьким складом з академічним досвідом, науковими досягненнями та практиками бізнесу у формі менеджерів, пов’язаних з банківським сектором, або власників агентств нерухомості.

Для кого?

Спеціалізація з Банківської справи та Нерухомості, адресована студентам, які цікавляться професійним розвитком в сфері банківської справи, інвестиційної сфери, фінансових послуг, пов’язаних із сектором нерухомості, послуг для розвитку індустрії та ринку нерухомості, житлово-будівельних кооперативів та агентів з нерухомості.

Практичний вимір освіти

Випускник Банківської справи та Нерухомості має практичні знання та навички в таких сферах:

• професійні методи продажу та стандарти обслуговування клієнтів,
• використання кількісних та якісних методів оцінки ризиків та оцінки кредитного портфеля банку,
• сучасні послуги, що пропонуються в рамках електронного банкінгу,
• функціонування іпотечних банків та пропонованих іпотечних кредитів,
• функціонування ринку нерухомості в Польщі та країнах ЄС,
• методи та прийоми оцінки нерухомості,
• застосування правових стандартів у сфері операцій з нерухомістю,
• організація підприємницької діяльності у сфері посередництва з нерухомістю.

Професійна перспектива

Випускник спеціалізації підготовлений до роботи в банківській сфері та фінансових установах, а також в агентствах нерухомості на посадах агента з нерухомості, радника ринку нерухомості, спеціаліста з інвестицій у нерухомість, брокера з нерухомості. Знання та навички, отримані в рамках спеціалізації, також можна використовувати для ведення власного бізнесу, пов’язаного з фінансовим посередництвом та нерухомістю.