bip

Співпраця з IBE

Старопольська Вища Школа в Кельцах бере участь у проекті підготовки описів двох ринкових кваліфікацій у сфері освіти за Інтегрованою системою кваліфікацій, що проводиться Інститутом досліджень освіти у Варшаві. МШП є міждисциплінарним підрозділом, який проводить дослідження щодо функціонування системи освіти та ринку праці. Інститут також займається координацією робіт та предметним супроводом у впровадженні Інтегрованої системи кваліфікацій (IQS), яка описує, упорядковує та збирає різноманітні кваліфікації в одному, загальнодоступному реєстрі – Інтегрованому реєстрі кваліфікацій (ЗРК).

Метою співпраці між Старопольською Вищою Школою в Кельцах та IBE є підготовка описів двох ринкових кваліфікацій в освіті, щоб підтвердити навички, корисні в роботі вчителів, які вони набувають у процесі своєї професійної діяльності.

Опис кваліфікацій здійснюється в рамках системного проекту «Підтримка розвитку IQS, зокрема на регіональному рівні шляхом впровадження рішень та ініціатив, спрямованих на кінцевих користувачів системи – IQS 4», співфінансованого Європейським соціальним фондом. в рамках Оперативної програми «Знання, освіта, розвиток» Пріоритет ІІ «Ефективна державна політика ринку праці, економіки та освіти», що реалізується Науково-дослідним інститутом освіти (НДО) на замовлення Міносвіти.

Seminarium on-line „Zintegrowany System Kwalifikacji – jak przejść od kompetencji do kwalifikacji"

Dnia 23 lutego 2022 r. w ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach odbyło się trzecie z kolei seminarium regionalne on-line pod tytułem: „Zintegrowany System Kwalifikacji – jak przejść od kompetencji do kwalifikacji”.
Seminarium to było przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, a wzięły w nim udział 42 osoby reprezentujące głównie województwo świętokrzyskie i małopolskie.
Seminarium powyższe otworzył dr Tomasz Konopka Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Spotkanie online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w naszym województwie oraz Marcin Młynarczyk regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie łódzkim.
Marcin Młynarczyk przedstawił uczestnikom seminarium prezentację zatytułowaną: „Walidacja jako nowa ścieżka nabywania kwalifikacji – przegląd metod walidacji”.
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych nauczycielom przedmiotów zawodowych pracującym w różnych szkołach branżowych, technikach oraz szkołach policealnych w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 23.02.2022 r.

Seminarium on-line „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej"

Dnia 17 lutego 2022 r. w ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach odbyło się drugie z kolei seminarium regionalne on-line pod tytułem: „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, rynku pracy oraz narzędzie ułatwiające wybór drogi zawodowej”.
Adresatami powyższego seminarium byli doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach doskonalenia nauczycieli. Temat seminarium okazał się bardzo interesujący i zgromadził na spotkaniu online 52 osoby z różnych stron Polski.
Seminarium otworzyła dr Anna Hajdukiewicz Dyrektor Instytutu Pedagogiki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Zajęcia online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w naszym województwie oraz Justyna Gościewska regionalna liderka ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie łódzkim. Justyna Gościewska przedstawiła uczestnikom seminarium sposób identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się metodą bilansu kompetencji.
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych doradcom zawodowym pracującym w różnych rodzajach placówek oświatowych w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 17.02.2022 r.

Seminarium regionalne on-line „Jak odkrywać kompetencje dzieci i uczniów z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?”

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie a Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach dnia 9 lutego 2022 r. odbyło się seminarium regionalne on-line „Jak odkrywać kompetencje dzieci i uczniów z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?”.
Powyższe seminarium adresowane było do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Wzięło w nim udział 26 osób – nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale także z innych regionów Polski.
Seminarium otworzyła prof. nadzw. dr hab. Jolanta Góral-Półrola – Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Zajęcia online przeprowadziły przedstawicielki IBE – Beata Gawęcka-Ajchel i Anna Zuszek regionalne liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zaprezentowała propozycje szkoleń w zakresie tematyki seminarium dedykowanych nauczycielom wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w ramach Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży.

Program seminarium regionalnego online 9.02.2022 r.

Warsztat online „Włączenie kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów podyplomowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”

Dnia 27 stycznia 2022 r. pracownicy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach wzięli udział w warsztacie otwartym online Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Włączenie kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów podyplomowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap2)”.

Warsztat ten skierowany był do pracowników uczelni zainteresowanych przedstawionym tematem, jak również realizujących zadania zawodowe związane z planowaniem i organizacją kierunków studiów podyplomowych.

Zajęcia online przeprowadziła dr Kamila Pawłowska – Główny Trener Zespołu ds. Seminariów i Szkoleń Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość zdobycia informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz poznania schematu włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK (ze szczególnym uwzględnieniem powiązania zapisów różnych ustaw).

Istotnym elementem warsztatów były również zagadnienia dotyczące:

  • wypełnienia formularza  dotyczącego opisu kwalifikacji,
  • prawidłowego formułowania efektów uczenia się w ZSK,
  • określania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji,
  • przeniesienia omawianych założeń na własny grunt zawodowy.

Program warsztatu otwartego online

 

Seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”

Seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”

 

Dnia 7 grudnia 2021 r. odbyło się seminarium online „Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym?”, zgodnie z podpisanym między Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie porozumieniem o współpracy regionalnej w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W powyższym seminarium wzięli udział pracownicy naukowi Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Prezenterkami treści seminarium były przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych pełniące funkcję regionalnych liderów ds. ZSK na terenie województwa świętokrzyskiego: pani Beata Gawęcka-Ajchel i pani Anna Zuszek.

Program Seminarium – link

Współpraca regionalna z IBE

W dniu 15 października 2021 r. między Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy regionalnej w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach reprezentowała Pani Rektor dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW, a Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Pani Beata Gawęcka-Ajchel Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie świętokrzyskim.

https://kwalifikacje.edu.pl/w-kielcach-podpisano-kolejne-wazne-umowy-w-ramach-zsk/

Linki do publikacji IBE

Kwartalnik kwalifikacje

https://kwalifikacje.edu.pl/kwartalnik/

https://kwalifikacje.edu.pl/zintegrowany-system-kwalifikacji-mozliwosci-dla-edukacji/

ZSK w pigułce

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/zsk-w-pigulce-www_ok_2019.pdf

Gra Puzzle – układanka na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Polskiej Ramy Kwalifikacji, włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK

Do wyboru jest 9 kombinacji układanki (3 obrazki, 3 różne stopnie trudności).

http://www.krk-www.ibe.edu.pl/puzzle/

Karty kompetencji – jako narzędzie wspierające opisywanie kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się – zostały przygotowane dla 10 sektorów.

Doradcy zawodowi mogą używać kart do pomocy przy udzielaniu porad i wskazówek w wyborze kierunku kształcenia oraz zawodu, a także wykorzystać je w procesie analizy indywidualnych uwarunkowań i predyspozycji kandydata. Karty stanowią również element edukacyjny w obszarze aktualizacji posiadanej wiedzy o pożądanych w danej branży kompetencjach osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

Kandydaci starający się o określone stanowisko pracy w danej branży mogą użyć kart jako narzędzia ewaluacji posiadanych  kompetencji.

https://kwalifikacje.edu.pl/karty-kompetencji/